FOTO Počeli radovi na području općine Rasinja u sklopu ‘Aglomeracije Koprivnica’

U mjestu Rasinja započeli su radovi na projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”, s obzirom na to da je Općina Rasinja jedan od partnera projekta. Ostali partneri su Grad Koprivnica te općine Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec i Drnje. Projekt se financira sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda, državnog proračuna Republike Hrvatske, Hrvatskih voda i … Nastavi čitati FOTO Počeli radovi na području općine Rasinja u sklopu ‘Aglomeracije Koprivnica’