Petak, 27. siječnja 2023.

U 2022. sklopljeno više građanskih nego vjerskih brakova, broj razvoda u opadanju u odnosu na godinu ranije

Koprivničanke i Koprivničanci u prošloj su se godini u većem broju odlučili za sklapanje građanskog, a ne vjerskog braka.

Podaci su to koje smo dobili iz Matičnog ureda Koprivnica prema kojima je u 2022. godini sklopljeno 136 građanskih brakova, dok ih je vjerskih bilo 77. Za usporedbu, godinu dana ranije bila su 93 građanska i 66 vjerska.

Što se tiče Križevaca, došlo je do preokreta pa dok je 2021. godine bilo više građanskih nego vjerskih, 2022. godine situacija je ipak malo drugačija – sklopljeno je 59 vjerskih i 44 građanska.

Više vjerskih brakova sklopljeno je i u Drnju, Svetom Petru Orehovcu, Svetom Ivanu Žabnu i u Virju, dok je u područjima koje pokrivaju matični uredi u Đurđevcu i Kloštru Podravskom prošle godine zabilježeno više građanskih nego vjerskih brakova.

Zbrojimo li podatke iz svih matičnih ureda s područja Koprivničko-križevačke županije, vidljivo je da su Podravci i Prigorci u prošloj godini bili skloniji sklapanju građanskih brakova kojih je bilo 252, dok je vjerskih zabilježeno 238.

Kad je riječ o razvodima, ta je brojka u opadanju pa je tako 2022. godine razvedeno 190 brakova, dok je godinu dana ranije ta brojka iznosila 200. Trend porasta razvoda brakova u prošloj godini u odnosu na 2021. bilježi se u Koprivnici, Svetom Ivanu Žabnu i Kloštru Podravskom.

Što se pak tiče broja novorođenih, u 2022. godini na svijet je došlo 787 djece, dok je ta brojka 2021. godine iznosila 894.

MATIČNI URED

 

GODINA

GRAĐANSKI BRAK VJERSKI BRAK RAZVOD BRAKA
 

2021

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

 

2022

KOPRIVNICA 93 136 66 77 83 88
KRIŽEVCI 64 44 45 59 50 44
ĐURĐEVAC 47 41 30 27 22 22
DRNJE 4 7 10 16 15 10
SV. PETAR OREHOVEC 3 23 23 10 2
SV. IVAN ŽABNO 1 11 12 4 5
KLOŠTAR PODRAVSKI 6 12 16 10 9 13
VIRJE 4 9 18 14 7 6

Izvor: Služba ureda župana