Ponedjeljak, 2. listopada 2023.

FOTO Uspješno završen još jedan projekt u POU Koprivnica

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine provodilo projekt u okviru programa Erasmus+ KA1 pod nazivom “Kompetencije osoblja kao ključ uspjeha” ili akronima KOKU.

Projekt je trebao trajati 12 mjeseci, ali je zbog epidemije Covid-19 i nemogućnosti provedbe aktivnosti produžen za godinu dana.

Od 8. do 14. svibnja ove godine Ana Odak i Dino Rački pohađali su strukturirani tečaj “Special Needs Education: A step-by-step approach”, koji se održao u Areadne Lifelong Learning Centre u mjestu Kalamata u Grčkoj. Tečaj je polaznicima omogućio uvježbavanje tehnika psiho-pedagoškog pristupa učenicima s poteškoćama i/ili s posebnim obrazovnim potrebama. Polaznici su upoznati s obilježjima različitih poremećaja koji se javljaju kod djece školske dobi (intelektualni, senzorni, poremećaji pažnje…). Poseban naglasak stavljen je na inkluziju učenika s poteškoćama korištenjem strategija podržavajuće nastave, povezujući pritom obitelj, školu i zajednicu. Također, polaznici su učili kako primjenom tehnoloških sredstava pomoći učenicima u inkluziji. Tijekom održavanja tečaja između predavača i polaznika neprestano se odvijala razmjena iskustava i ideja o prilagodbi nastave učenicima s posebnim potrebama. Za vrijeme razgledavanja Kalamate, antičkog grada Mesene te posjeta Željezničkom muzeju smještenom u gradskom parku polaznici su uvježbavali neformalne oblike poučavanja i učenja, kao što je primjerice igrifikacija.

Izvor: POU Koprivnica
Izvor: POU Koprivnica
Izvor: POU Koprivnica

Druga aktivnost bila je aktivnost “praćenja rada” ili job shadowing, koja je održana u Ljudskoj univerzi Jesenice od 29. kolovoza 2022. do 2. rujna 2022. godine. Maja Holek i Irena Babić “pratile su rad” djelatnica Ljudske univerze Jesenice, ustanove srodne Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, koja je vrlo uspješna u svom radu i povezana s POU Koprivnica dugogodišnjim partnerstvom i prijateljstvom. Predstavljeni su im uspješni projekti i programi LU Jesenice, kao što su Centar za višegeneracijsko učenje Jesenice, projekt Društvena aktivacija, Usmjeravanje u obrazovanju odraslih, Samousmjereno vođenje učenja, Jezično i kulturno posredovanje. Maja i Irena su prisustvovale provedbi nekih od aktivnosti te svjedočile drugačijoj organizaciji rada s obzirom na činjenicu da se programi Ljudske univerze Jesenice provode uz financijsko učešće polaznika od samo 2%, dok 98% pokriva država, općina ili EU fondovi. Situacija je to kakvu bi poželjela svaka ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj.

Izvor: POU Koprivnica
Izvor: POU Koprivnica
Izvor: POU Koprivnica

Zahvaljujući ovom projektu, sudionici navedenih mobilnosti su povećali svoje kompetencije, stekli nova znanja koja će primijeniti u svom radu u POU Koprivnica te stekli nova poznanstva, koja mogu rezultirati nekim novim suradnjama u nekim drugim projektima.