Ponedjeljak, 15. kolovoza 2022.
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan

FOTO Za zaštitu i restauraciju muzejske građe u 2022. godini koprivničkom muzeju osigurano više od 120.000 kuna

U rujnu 2019. godine Stručno vijeće Muzeja grada Koprivnice donijelo je Plan preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine prema kojem se u navedenom razdoblju, sukladno dostupnim financijskim sredstvima, planira provoditi preventivna zaštita muzejske građe te konzervatorsko-restauratorski radovi.

U dosadašnjem tijeku godine iz javnih izvora financiranja osigurana su sredstva za provedbu obje vrste zahvata u ukupnom iznosu od 95.000 kuna i to 75.000 kuna za provedbu konzervatorsko-restauratorskih zahvata, a 20.000 kuna za nabavu materijala za preventivnu zaštitu građe. Uz navedeno, Muzej je za provedbu dodatnih konzervatorsko-restauratorskih postupaka osigurao sredstva iz vlastitih izvora financiranja.

S obzirom na činjenicu da se radovi financiraju iz četiriju izvora – Grad Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, Ministarstva kulture i medija i Muzeja grada Koprivnice, pojedine je konzervatorsko-restauratorske radove bilo moguće započeti i ranije, tj. početkom godine. Tako je restauratorica Štefica Nemec Panić u prvoj polovici godine provela restauraciju sedam djelomično i cjelovito sačuvanih srednjovjekovnih kožnih cipela, datiranih u prijelaz 15. na 16. stoljeće, pronađenih tijekom arheoloških istraživanja utvrde Gorbonok kod Kloštra Podravskog. Radi se o nastavku radova koji su započeli 2021. godine kada su restaurirani dijelovi šest cipela. Ovogodišnjim je radovima završena ova cjelina radova, koja je ujedno označila i završetak svih konzervatorsko-restauratorskih radova na svim tipovima materijala i nalazima prikupljenim tijekom istraživanja ovog lokaliteta. O značaju provedenih postupaka, ali i samim nalazima, govori činjenica da je radovima utvrđen način izrade srednjovjekovnih cipela, tj. slojevitost materijala i spajanja različitih komada kože u cjelinu, tip materijala koji je korišten, ali i sam izgled cipela.

Tijekom narednih ljetnih i jesenskih mjeseci u planu je restauracija građe iz etnografskih i povijesno-umjetničkih zbirki. Iz Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje i u ovoj su godini izdvojene dvije glaže na kojima će do jeseni radove provoditi restauratorica Sara Riđički. Uz glaže, tijekom ljetnih mjeseci, provest će se i konzervatorsko-restauratorski postupci na 19 metalnih predmeta iz triju etnografskih zbirki; Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje, Zbirka tradicijskog graditeljstva i stanovanja, Zbirka tradicijskog gospodarstva.

Iz Zbirke naivne umjetnosti u ovoj su godini za restauraciju izdvojena dva crteža (tuš na papiru) Mirka Viriusa: Autoportret i Portret u profilu. Radove će kao i dosadašnjih godina izvoditi konzervator savjetnik mr.sc. Irena Medić (tvrtka Konzervator Geo-Med d.o.o., Zagreb). Što se tiče nastavka restauracije predmeta iz Zbirke arhitekture i urbanizma i u ovoj će ovoj godini biti upućeno osam nacrta različitih dimenzija na kojima će postupke provoditi tvrtka MK knjigovežnica i kartonaža iz Zagreba. Radi se o nastavku radova započetih 2020. godine, a svi predmeti iz ove zbirke obuhvaćeni su i programom digitalizacije koja će biti završena tijekom ove godine.

Govoreći o restauraciju građe, bitno je spomenuti i konzervatorsko-restauratorske radove koji se izvode usporedno s navedenim Planom, a vezani su uz pojedinačne jednogodišnje ili višegodišnje projekte koje Muzej provodi u sklopu kojih, ili kroz vlastite prohode, osigurava sredstva za postupke zaštite. Iako se u većini slučajeva radi o restauraciji građe prikupljenoj arheološkim istraživanjima, pojedini radovi nisu vezani uz isto. Sukladno tome, početkom godine u Muzej je vraćeno 105 metalnih predmeta (kopče, broševi, sitni predmeti, novac) prikupljenih tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac – Sošice 2019. godine nad kojima su tijekom posljednje dvije godine provođeni konzervatorsko-restauratorski radovi u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru. Sredstva za provedbu radova, koja su iznosila preko 50.000 kuna, osigurana su tijekom posljednje dvije godine kroz proračun Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice te vlastita sredstva.

Za potrebe novog stalnog postava podruma Muzeja koji se ostvaruje kroz projekt reVITAlize, tijekom travnja i svibnja provedeni su konzervatorsko restauratorski radovi na kipu Bogorodice u molitvi koji će biti predstavljen u sklopu budućeg postava. Radove je provela tvrtka Multi-art, a njihova je vrijednost iznosila oko 11.500 kuna. Nadalje, početkom godine na konzervatorsko-restauratorsku obradu u Muzej grada Siska upućeni su metalni (željezni i brončani) predmeti prikupljeni tijekom prošlogodišnjih probnih arheoloških istraživanja u Draganovcu, a tijekom lipnja u Međunarodni centar za podvodnu arheologiju metalni predmeti prikupljeni tijekom zaštitnog istraživanja kasnosrednjovjekovnog lokaliteta Novigrad Podravski – Sveta Klara 2022 te kasnosrednjovjekovni drveni tanjur pronađen prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja malog dvorišta Muzeja 2021. godine.

Sukladno planu nabave materijala za preventivnu zaštitu ovih je dana u Muzej dopremljen i materijal za provedbu istog. Radi se o različitim zaštitnim folijama, arhivskim beskiselinskim kutijama, kartonima, papirima, beskiselinskim fotoalbumskim kutijama, vodonepropusnim vrećicama, konzervatorskim uglovima i sličnim predmetima koji se koriste za očuvanje muzejske građe. Iako potrebe Muzeja daleko premašuju mogućnosti nabave materijala za provođenje preventivne zaštite u svakoj se godini planski dogovaraju prioriteti, shodno čemu je i izrađen spomenuti plan. Iako su radovi na preventivnoj zaštiti muzejske građe cjelogodišnji posao najveći se dio ipak odvija tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme najpovoljnijih uvjeta za rad, a na čemu će se intenzivirati u nadolazećim danima.