Subota, 13. kolovoza 2022.
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan

Koprivničke vode se zbog Aglomeracije zadužuju za 15 milijuna kuna, Jakšić: Neke općine nemaju kapaciteta iznijeti ovaj projekt

Na odobrenje Gradskog vijeća Grada Koprivnice, Koprivničke vode se zadužuju za nešto više od 15 milijuna kuna.

Ta će sredstva biti iskorištena za potrebe Aglomeracije Koprivnica, najvećeg infrastrukturnog projekta na ovom području u novijoj povijesti koji uključuje izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe u gradu Koprivnici te okolnim naseljima Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine.

Kako stoji u obrazloženju odluke, procjenjuje se da će za sufinanciranje lokalnog dijela investicije biti potrebno izdvojiti novčana sredstva koja u trenutku dospijeća Koprivničke vode neće imati, stoga je kredit potreban kako bi se poštivali rokovi i iznos obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2019. godine.

Kako je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća objasnio gradonačelnik Mišel Jakšić, tim će sredstvima najvjerojatnije biti pokriveni troškovi radova u okolnim općinama.

– Kako danas stvari stoje, prativši tijek Aglomeracije na području Koprivnice i troškovnu komponentu koju moramo iznijeti, taj kredit vrlo vjerojatno neće biti korišten za potrebe Grada Koprivnice. Partneri u projektu su okolne općine, a malo njih ima kapacitet da odjednom može iznijeti jedan, dva ili tri milijuna kuna iz svog proračuna na bazi jedne godine, a radovi se moraju plaćati da bi Aglomeracija bila opravdana. U konzultaciji s načelnicima, voditelj projekta i investitor odnosno Koprivničke vode dižu kredit gdje će im općine u razradi po godinama vraćati one anuitete koji se tiču radova na području njihovih općina – obrazložio je Jakšić.

Iznenađen dizanjem kredita bio je HDZ-ov Saša Cestar.

– Sve mi je jasno, ali iskreno, iznenadio me taj kredit jer se o toj Aglomeraciji priča već desetak godina i u više navrata sam spomenuo da se nadam da smo spremni za iznose sufinanciranja koji nas čekaju. Stekao sam dojam da jesmo, a sada vidim da tome baš i nije tako. To mi je malo čudno, vidim da je i poček za otplatu kredita dvije godine – kazao je Cestar.

Saša Cestar. Izvor: Grad Koprivnica

Za govornicu je stao i HNS-ov Goran Pakasin.

– Otpočetka je jasno da su u projekt uključene okolne općine pa to znači da se kredit praktički investira i u te općine. Danas, sutra se bude morala održavati kompletna infrastrukura po tim općinama što će vjerojatno utjecati na cijenu vode i u gradu i u općinama. Hoće li se penali gledati za svako područje za sebe kako se subcencionira kroz ovaj plan povrata? – pitao je Pakasin.

Goran Pakasin. Izvor: Grad Koprivnica

Na njegovo je pitanje odmah odgovorio direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras.

– Projekt je osmišljen tako da nema penalizacije. Konzultanti su izvrtjeli analizu kolika je investacijska vrijednost cijelog projekta izgradnje 100 kilometara kanalizacijske mreže i 31 kilometar vodovodne mreže. Cijene su se kasnije nešto korigirale, ali tim dokumentom je sve već dobro isplanirano jer smo već pet puta dizali cijene. Imamo gotovo 70 posto sufinanciranja Europske unije. Omogućavamo da ljudi besplatno dobiju priključke na području svih šest općina partnera na projektu. Sada govoriti o budućoj penalizaciji jednostavno nema smisla jer je ne bi trebalo biti – naglasio je Petras i objasnio da su Koprivničke vode kao naručitelj obavezne platiti mjesečnu komponentu za izvedene radove.

– To je sad već krenulo s 12, 13 i 14 milijuna kuna mjesečno jer je sve više ekipa na terenu i realizacija je sve veća. Ulazimo i u obim radova na retencijama gdje će to možda biti i po 25 milijuna kuna. Moram napomenuti da Koprivničke vode imaju zasebni račun jer je to naša obaveza prema Europskoj uniji. Taj se račun puni i prazni samo za namjenska sredstva Aglomeracije. Jednostavno moramo biti svjesni da u vodno-komunalnom resoru nema alternative – objasnio je Petras.

Zdravko Petras. Izvor: Grad Koprivnica

Jakšić je na kraju još jednom naglasio da kredit predstavlja određenu sigurnost ako nešto pođe po zlu.

– Nisam siguran da općine u Republici Hrvatskoj imaju fiskalni kapacitet da mogu u samo nekoliko godina spremiti po jedan, dva, tri milijuna kuna da čekaju aglomeraciju. Jedan dio općina je nešto uspio, drugi nije. Ne mogu Koprivničke vode i Grad biti kreditor okolnim općinama. Mi možemo biti nosioci kredita jer vodimo investiciju. No, moram naglasiti da mislim da je jako dobro da su općine s nama zbog dugoročnog razvoja vodovodno-kanalizacijskih mreža na području ovog kraja – zaključio je Jakšić.

Odluka o zaduženju na kraju je donesena s 12 glasova za i šest suzdržanih.

Izvor: Grad Koprivnica