Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Županija zatražila dodatne dogovore, gradski vijećnici neće raspravljati o prenamjeni zemljišta u Cvjetnoj

Na samom početku današnje sjednice koprivničkog Gradskog vijeća s dnevnog reda skinuta je 15. točka.

Naime, riječ je o odluci o sklapanju aneksa ugovora o osnivanju prava građenja koji je sklopljen između Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u svrhu izgradnje Obrtničke škole Koprivnica, a aneksom se trebala utvrditi nova namjena osnovanog prava građenja tako da se ono osniva radi izgradnje Srednje škole u Koprivnici.

>> DOGOVOR GRADA I ŽUPANIJE Poznato je na kojoj će se lokaciji graditi nova zgrada Srednje škole u Koprivnici

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal objasnio je da je od Koprivničko-križevačke županije stigao zahtjev za dodatnim dogovorima kojima će se utvrditi konačni tekst aneksa.