Subota, 21. svibnja 2022.

GRAD MIJENJA ODLUKU Cijene privatnih vrtića mogle bi ići gore

Pred koprivničkim gradskim vijećnicima idući utorak naći će se odluka kojom se mijenja cijena smještaja u vrtićima na području grada.

Glavna promjena ove nove odluke tiče se utvrđivanja mjesečne cijene primarnog desetosatnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja po upisanom djetetu, odnosno takozvane ekonomske cijene koja se većim dijelom sufinancira iz gradskog proračuna, dok ostatak podmiruju roditelji iz vlastitog džepa.

Cijena ostaje ista kao i dosad za one vrtiće koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića Grada Koprivnice čiji je osnivač Grad pa ona za Tratinčicu i dalje iznosi 1.600 kuna, a za Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce 3.580 kuna.

Novom odlukom mijenja se ekonomska cijena onih vrtića kojima Grad nije osnivač, dakle Dječjeg vrtića Smiješak, Dječjeg vrtića Igra i Dječjeg vrtića Svetog Josipa. Prema prijašnjoj odluci Grad je određivao ekonomsku cijenu i za te vrtiće i ona je dosad iznosila 1.600 kuna. Ako vijećnici potvrde novu odluku, navedeni vrtići sami će definirati visinu ekonomske cijene te odluku o visini participacije roditelja. Spomenimo da ovakva odluka ostavlja prostor privatnim vrtićima za podizanje cijena smještaja.

Dodajmo i da Grad Koprivnica sufinancira djelatnost ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na koprivničkom području, onih kojima je osnivač i onih koji su u privatnom vlasništvu, u iznosu od 1.100 kuna mjesečno po djetetu za primarni desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja.