Četvrtak, 26. svibnja 2022.

Donesen Provedbeni program Općine Gola za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Načelnik Općine Gola Stjepan Milinković donio je Provedbeni program Općine Gola za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Kako stoji u službenom dokumentu, vizija Općine glasi “Općina prepoznatljiva po poljoprivrednoj proizvodnji, dobrom standardu života te bogatstvu brojnim prirodnim vrijednostima i resursima”. Misija je “Kontinuirano ulaganje s ciljem stvaranja uvjeta za podizanje standarda života stanovnika, razvoja gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje te promicanja prirodnih vrijednosti, kulture i tradicije Općine Gola.”

Kada je pak riječ o temeljnim ciljevima Općine, oni su redom:

 1.  zadržati što više stanovnika na istom prostoru,
 2.  nastaviti pozitivan demografski trend,
 3. očuvati gospodarsku stabilnost te daljnji razvoj,
 4. održati poljoprivrednu proizvodnju u obliku stočarstva i eventualno ratarstva,
 5. očuvati jaku kulturnu tradiciju i unaprijediti turističku ponudu.

U dokumentu je izdvojen i završetak svih infrastukturnih projekata, odnosno početak novih:

 1. Uređenje vatrogasnog doma u Goli,
 2. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Goli,
 3. Uređenje Eko posjetiteljskog centra Bolenov dravski put u starom župnom dvoru,
 4. Izgradnja marine na Dravi,
 5. Uređenje škole u prirodi – Čambina,
 6. Uređenje Športsko-rekreacijskog centra Hintov,
 7. Asfaltiranje preostalih dionica neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području općine Gola,
 8. Potpuno uređenje groblja i izgradnja svih ograda na grobljima,
 9. Dovršetak pješačke staze u Ždali i Goli,
 10. Uređenje dječjeg igrališta u Goli,
 11. Uređenje parka u centru Gole,
 12. Rekonstrukcija igrališta u OŠ Gola,
 13. Potpuni završetak vodoopskrbe na području općine Gola.

Posebni naglasak u Općini daju skrbi o najmlađim članovima zajednice, visoke rodiljne naknade te osiguranje besplatnog boravka u dječjim vrtićima.

Spomenimo da je cijeli dokument dostupan ovdje.