Izvor: Općina Gola
Načelnik Općine Gola Stjepan Milinković donio je Provedbeni program Općine Gola za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Kako stoji u službenom dokumentu, vizija Općine glasi “Općina prepoznatljiva po poljoprivrednoj proizvodnji, dobrom standardu života te bogatstvu brojnim prirodnim vrijednostima i resursima”. Misija je “Kontinuirano ulaganje s ciljem stvaranja uvjeta za podizanje standarda života stanovnika, razvoja gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje te promicanja prirodnih vrijednosti, kulture i tradicije Općine Gola.”

Kada je pak riječ o temeljnim ciljevima Općine, oni su redom:

 1.  zadržati što više stanovnika na istom prostoru,
 2.  nastaviti pozitivan demografski trend,
 3. očuvati gospodarsku stabilnost te daljnji razvoj,
 4. održati poljoprivrednu proizvodnju u obliku stočarstva i eventualno ratarstva,
 5. očuvati jaku kulturnu tradiciju i unaprijediti turističku ponudu.

U dokumentu je izdvojen i završetak svih infrastukturnih projekata, odnosno početak novih:

 1. Uređenje vatrogasnog doma u Goli,
 2. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Goli,
 3. Uređenje Eko posjetiteljskog centra Bolenov dravski put u starom župnom dvoru,
 4. Izgradnja marine na Dravi,
 5. Uređenje škole u prirodi – Čambina,
 6. Uređenje Športsko-rekreacijskog centra Hintov,
 7. Asfaltiranje preostalih dionica neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području općine Gola,
 8. Potpuno uređenje groblja i izgradnja svih ograda na grobljima,
 9. Dovršetak pješačke staze u Ždali i Goli,
 10. Uređenje dječjeg igrališta u Goli,
 11. Uređenje parka u centru Gole,
 12. Rekonstrukcija igrališta u OŠ Gola,
 13. Potpuni završetak vodoopskrbe na području općine Gola.

Posebni naglasak u Općini daju skrbi o najmlađim članovima zajednice, visoke rodiljne naknade te osiguranje besplatnog boravka u dječjim vrtićima.

Spomenimo da je cijeli dokument dostupan ovdje.