Snimio Valentino Štefanek.
Unutarstranački izbori za članove Županijskog i Nadzornog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije te izaslanike za Opći sabor HDZ-a održani su danas.

U Županijski odbor HDZ-a Koprivničko-križevačke županije izabrani su: Barbara Blažic (Koprivnički Ivanec), Saša Cestar (Koprivnica), Ivan Čupen (Kloštar Podravski), Marko Derežić (Podravske Sesvete), Mato Devčić (Križevci), Zvonimir Fajfarić (Rasinja), Ernest Forjan (Koprivnica), Stjepan Fosić (Molve), Rajko Gašparić (Đurđevac), Krešimir Habijanec (Sveti Ivan Žabno), Mirko Habijanec (Sveti Ivan Žabno), Igor Horvat (Legrad), Goran Hrg (Križevci), Jadranko Jambrec (Gornja Rijeka), Mateja Jež Rogelj (Kalnik), Emina Kovačević (Koprivnica), Goran Kovačić (Koprivnica), Miroslav Kovačić (Kalinovac), Katarina Kozarić Šabarić (Novo Virje), Igor Lovrek (Drnje), Ratimir Ljubić (Koprivnica), Krešimir Matijašić (Peteranec), Ivan Mićurin (Novigrad Podravski), Marina Mihalec (Đelekovec), Martin Milek (Kalinovac), Eugen Pali (Gola), Dražen Papac (Koprivnički Bregi), Branko Patačko (Ferdinandovac), Siniša Pavlović (Kloštar Podravski), Darko Pehnec (Sokolovac), Mirko Perok (Virje), Stjepan Peršin (Križevci), Verica Rupčić (Đurđevac), Dimče Sertić (Križevci), Ljiljana Šapina (Koprivnica), Zvonimir Širjan (Sveti Petar Orehovec) i Božica Trnski (Hlebine).

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Mario Biljan (Sveti Petar Orehovec), Ivan Derežić (Podravske Sesvete), Marina Juratović (Koprivnica), Tihomir Kolar (Koprivnica) i Željko Zvonar (Kalinovac).

Izabrani izaslanici za Opći sabor HDZ-a su: Anđelko Belec(Hlebine), Ana Čmarec (Križevci), Milan Fel (Kalinovac), Damir Felak (Koprivnica), Stjepan Fosić (Molve), Mirko Habijanec (Sveti Ivan Žabno), Alen Janći (Kloštar Podravski), Martina Jeren Šašek (Križevci), Renato Kivač (Koprivnica), Tihomir Kvakarić (Koprivnica), Drago Marušić(Novigrad Podravski), Mladen Mesarov(Virje), Martin Milek (Kalinovac), Eugen Pali (Gola), Darko Pehnec (Sokolovac), Željka Pucan (Đurđevac), Ljiljana Šapina (Koprivnica), Zvonimir Širjan (Sveti Petar Orehovec), Željko Turbelija (Đurđevac), Laura Varjačić (Križevci), Martina Zdilar Sertić (Križevci) i Željko Zvonar (Kalinovac).

Podsjetimo, unutarstranački izbori za predsjednika i potpredsjednika ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije održani u nedjelju, 17. listopada, po načelu “jedan član-jedan glas” i za predsjednika ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije izabran je Darko Sobota (Kalinovac), a za potpredsjednike Vlado Bakšaj (Sokolovac), Damir Felak (Koprivnica), Stjepan Milinković (Gola) i Franjo Poljak (Sveti Petar Orehovec).

Spomenimo da će se u narednom razdoblju održati konstituirajuća sjednica ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije na kojoj će, kao što je i najavio predsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota, za političkog tajnika izabrati Siniša Pavlović te za rizničara Mirko Perok.