Izvor: Općina Rasinja
Planom sanacija divljih deponija otpada u Cvetkovcu je 30. studenog i 1. prosinca saniran divlji deponij na lokaciji Ložanjek.

Iz Općine Rasinja poručuju da je sanacija vršena pomoću radnih strojeva izvođača Čičkara iz Cvetkovca i Namjesnika iz Rasinje koji su navedeno izvršili bez naknade, na čemu im mještani i Općina zahvaljuju.

– Obavještavamo i molimo mještane naše općine, ali i mjesta koja graniče s našom općinom da više ne dovoze otpad na navedenu lokaciju, već da poštuju odredbe Zakona o otpadu i Odluke o komunalnom redu radi očuvanja i zaštite okoliša i prirode – zaključuju.

Izvor: Općina Rasinja
Izvor: Općina Rasinja
Izvor: Općina Rasinja