Subota, 21. svibnja 2022.

Sklopljeni ugovori o izradi projektne dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Novigrada Podravskog

Općina Novigrad Podravski sklopila je ugovore o izradi projektne dokumentacije za modernizaciju, odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta Novigrad Podravski – Srdinac i Plavšinac – Delovi.

Po pitanju nerazvrstane ceste na potezu od Novigrada Podravskog od groblja do Srdinca, općinski načelnik Zdravko Brljek kazao je kako je 12. studenoga 2021. godine Općina javno raspisala jednostavnu nabavu za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju spomenute nerazvrstane dionice.

Na raspisani natječaj pristigle su četiri ponude od koji su tri ocijenjene valjanima. Ponude su bile u rasponu cijena od 29.000 kuna do 62.500 kuna. Odabrana je najpovoljnija, odnosno najjeftinija ponuda ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva IGOR KOLAR iz Koprivnice u ukupnom iznosu 29.000 kuna s uključenim PDV-om.

Općina i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar sklopili su Ugovor o izradi projektne dokumentacije 16. prosinca ove godine. Ugovoreni rok za izradu navedene dokumentacije iznosi 90 dana od dana potpisa ugovora.

U taj rok ne računa se rok za izdavanje suglasnosti i uvjeta javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju te rok za izdavanje građevinske dozvole kao ni rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane naručitelja.

Što se tiče nerazvrstane ceste na potezu Plavšinac – Delovi, Općina je 17. studenoga 2021. godine javno raspisala jednostavnu nabavu za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju.

Na raspisani natječaj pristiglo je pet valjanih ponuda u rasponu cijena od 35.800 kuna do 75.000 kuna. Odabrana je najpovoljnija, odnosno najjeftinija ponuda ponuditelja PRO-SIGNAL j.d.o.o. iz Gline u ukupnom iznosu 35.800 kuna.

Općina i PRO-SIGNAL j.d.o.o. Glina sklopili su Ugovor o izradi projektne dokumentacije 13.12.2021. godine. Ugovoreni rok za izradu navedene dokumentacije iznosi izrade 120 dana od dana potpisa ugovora.

U taj rok ne računa se rok za izdavanje suglasnosti i uvjeta javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju te rok za izdavanje građevinske dozvole kao ni rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane naručitelja.

Izvor: Općina Novigrad Podravski
Izvor: Općina Novigrad Podravski