ILUISTRACIJA / Snimio Valentino Štefanek.
Temeljem Odluke Stožera CZ RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova na području Koprivničko-križevačke županije, od danas, ponedjeljka 15. studenoga od 15 sati je moguće testiranje na SARS CoV-2 virus.

– Testiranje će se danas od 15 sati obavljati na tri lokacije – drive in punkt na prostoru Sajmišta u Koprivnici te u krugu Doma zdravlja u Križevcima i Đurđevcu, riječ je o prostorima na kojima se obavlja PCR testiranje. Napominjemo kako će se testiranje obavljati isključivo prema popisima grupa koje će danas do 12 sati dostaviti poslodavci – poručuju iz stožera.

Dodaju da se ovo testiranje odnosi na grupe, odnosno državne službenike i namještenike u javnim službama, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenike trgovačkih društava i ustanova u kojima većinski udio ima država ili jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

– Molimo sve zainteresirane pravne osobe, tvrtke, ustanove i institucije koje podliježu Odluci da danas do 12 sati na adresu biserka.zlatar@dzkkz.hr dostave popis svojih zaposlenika koji se trebaju testirati koji mora sadržavati ime i prezime te mjesto prebivališta. Poslodavci će nakon toga zaprimiti termin i lokaciju testiranja te će o tome obavijestiti svoje zaposlenike. Molimo da se zaposlenici pridržavaju termina i rasporeda kako se na punktovima za testiranje ne bi stvarale gužve – objašnjavaju.

Spomenimo da će nakon obavljenih testiranja, rezultati u tabelarnom prikazu biti dostavljeni poslodavcima i taj će popis služiti kao dokaz za ulazak zaposlenika u službene prostorije.

– Molimo ustanove koje temeljem organizacijskog ustroja unutar svojih sustava imaju zdravstvene djelatnike, primjerice ustanove predškolskog odgoja – vrtići, da potrebe za brzim antigenskim testovima iskažu danas do 12 sati slanjem popisa na adresu epidemiologija.kc@zzjz-kzz.hr.Također napominjemo da se ova uputa ne odnosi na ustanove koje pružaju uslugu u sustavu socijalne skrbi, one nastavljaju s testiranjima sukladno dosadašnjoj organizaciji – ističu.

Posebno upozoravaju kako se Odluka ne primjenjuje na:

 • zaposlenike zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i na privatne zdravstvene radnike, na prijem pacijenata u zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih djelatnika te na zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, na koje se primjenjuju posebne odluke
 • studente prilikom boravka u prostorima visokih učilišta osim ukoliko visoko učilište ne odluči drugačije
 • učenike prilikom boravka u prostorima škola i odgoj¬no-ob¬razovnih ustanova
 • osobe mlađe od 16 godina
 • osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama
 • osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe
 • osobe koje u poslovnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dolaze podići svoju EU digitalnu COVID potvrdu
 • osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima
 • korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije nepreuzimanje bi imalo pravne posljedice
 • osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom

Sukladno Uputi HZJZ-a u vezi EU digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju u sustavu zdravstva za pacijente EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva se ne traži:

 • Ako bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, već se pacijenti zaprimaju,
  izoliraju, testiraju, te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena
  skrb u izolaciji
 • U svim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite
 • U bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i
  drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne
  generiraju aerosol
 • Kod pružanja hitne medicinske pomoći
 • Kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti
  COVID-19