Izvor: ŽO Mladeži HDZ-a
Mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije održala je unutarstranačke izbore.

Za predsjednika izabran je Ivan Car, a za članove Županijskog odbora izabrani su Tomislav Embreuš (Virje), Matija Kolarević (Gola), Nikola Kovačec (Koprivnica), Matija Martinčić (Glogovac), Fran Papac (Koprivnički Bregi), Iva Papac (Koprivnički Bregi), Dominik Petak (Koprivnica), Dolores Popijač (Koprivnica), Antonio Rac (Gola), Ivan Rerih (Virje), Anamaria Rora (Koprivnica), Lovro Šoštarić (Koprivnica), Antonia Špoljar (Križevci) i Florijan Tremski (Koprivnica), javlja Tajništvo ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije.

– Na konstituirajućoj sjednici Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, na prijedlog predsjednika ŽO Mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, Županijski odbor iz redova svojih članova bira četiri potpredsjednika, tajnika i jednog člana, koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije – poručuju.