Snimio Marko Posavec.
Četvrta sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije zakazana je za danas u 16 sati, a pred članicama i članovima naći će se 18 točaka dnevnog reda.

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak kao središnju točku izdvojio je donošenje proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

– Proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 853,6 milijuna kuna na prihodnoj strani. Što se tiče rashoda, oni se planiraju u iznosu od 847,9 milijuna kuna. Ono što već godinama opterećuje proračun su rashodi zdravstva koji su se posebno povećali u prošloj godini uslijed pandemije koronavirusa. Sad tu više nije u pitanju samo povećanje negativnog salda same bolnice, nego se javlja i veliki proboj u troškovima u zdravstvu, osim u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek i Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije i u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, jer su povećani troškovi zbrinjavanja COVID pacijenata, testiranja, cijepljenja i svega ostalog što ide uz COVID pandemiju. Ta bolest puno i košta, a dio tih troškova snosi i Županija odnosno njene ustanove – objasnio je Felak.

Očekuje da će rasprava oko proračuna biti konstruktivna.

– Prema poslovniku amandmani na proračun moraju se uputiti 48 sati prije same sjednice, a po mojim saznanjima klubovi članica i članova svih stranaka uputili su tri amandmana koji nisu ni financijski ni sadržajno nešto preznačajni te iz toga mogu zaključiti da je proračun dosta dobro sastavljen i da će nakon rasprave biti i usvojen – zaključio je Felak.