Općina Novigrad Podravski planira proširenje groblja Sveta Klara.

Naime, sklopljen je Ugovor o zamjeni nekretnina uz njegovu nadoplatu s Marijanom Bagarićem pa je tako zemljište uz Koprivničku ulicu postalo općinsko vlasništvo u 3/4 dijela iza pokojnog D.P. (ošasna imovina), dok je u preostaloj 1/4 vlasnik brat pokojnika. Na općinskom dijelu vlasništva zabilježena je ovrha Triglav osiguranja u iznosu oko 36.000 kuna.

– Prilično dugo je trebalo da dogovorimo i sklopimo nagodbu s Triglav osiguranjem da pristane na smanjenje iznosa na 25.000 kuna te da, nakon što platimo taj iznos, pokrene postupak za ukidanje ovrhe. Odmah nakon što smo od Općinskog suda Koprivnica dobili Rješenje o provedbi brisanja zabilježbe ovrhe krenuli smo u postupak zamjene nekretnina s Marijanom Bagarićem. Sklopljen je i kod javnog bilježnika ovjeren Ugovor po kojem Bagarić daje Općini tri zemljišne parcele koje graniče s grobljem, a Općina njemu daje 3/4 vlasništva na gore navedenom zemljištu i 104 kvadratnih metara donjeg dijela dvorišta kuće koju je Bagarić kupio od privatne osobe, a u kojoj je trenutno smještena frizerska radnja, ali je dio dvorišta iz nepoznatih razloga, vjerojatno greškom kod upisa, ostao u vlasništvu Općine – istaknuo je načelnik Općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek.

Dodaje da iako svjestan vjerojatnih imovinsko pravnih problema zbog suvlasništva i činjenice da je četvrtina zemljišta opterećena povećim iznosima dugova, Bagarić je pristao na nadoplatu 6.000 kuna prilikom zamjene.

– Naime, tako ispada po Procjembenim elaboratima koje je Općina naručila od ovlaštenog sudskog procjenitelja, a koji ne prikazuju tržišnu nego formalnu vrijednost zemljišta. Zbog navedenog zahvaljujem Bagariću što ni u jednom trenutku nije istaknuo tržišnu cijenu i što je bez prigovora prihvatio ponuđeni prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina, te je ovakvim postupkom, po mojem mišljenju, na konkretan i opipljiv način stavio interes zajednice iznad svog interesa – objašnjava načelnik.

Napominje da im ostaje da u narednim tjednima dovrše postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Novigrad Podravski u kojem, između ostalog, ukidaju dosadašnju klauzulu koja im je zabranjivala proširenje groblja te da krenemo u javnu nabavu projektne dokumentacije uređenja groblja.

– Nadamo se da će se u dogledno vrijeme otvoriti pogodan natječaj putem kojeg bismo mogli, uz gotove projekte i ishođenu građevinsku dozvolu, za uređenje groblja i parkirališta uz groblje dobaviti bar dio financijskih sredstava od nacionalnog ili EU fonda – zaključuje.