Snimio Krešo Puklavec
Pred koprivničkim gradskim vijećnicima u ponedjeljak će se naći i točka dnevnog reda s prijedlozima dodjele javnih priznanja zasluženim građanima.

Nagrada za životno djelo ove godine odlazi Nadi Šešić za iznimne zasluge na području kulturnog i umjetničkog života u Gradu Koprivnici.

Šešić je rođena u Sarajevu gdje je završila fakultet i postala doktorica specijalistica dječje i preventivne dentalne medicine, a specijalizaciju je završila u Zagrebu. Nakon dobivanja posla i dolaska u Koprivnicu ostaje u našem gradu i svojim umjetničkim radom zadužuje sve nas. Prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa Nada Šešić ima status umjetničke voditeljice i koreografkinje, a već punih 40 godina radi kao plesna, a potom i umjetnička voditeljica u Folklornom ansamblu Koprivnica, na mlađe naraštaje prenosi ljubav prema tradicijskoj kulturi i hrvatskoj baštini te nastoji sačuvati dio naše kulture koja je dio nacionalnog identiteta. Već 40 godina neiscrpno istražuje, proučava, odvaja svoje slobodno vrijeme i potpuno je posvećena očuvanju narodne i folklorne baštine. Njezinom zaslugom i zaslugom bivših i sadašnjih članova Folklorni ansambl Koprivnica kvalitetom je iznadprosječan amaterski plesni ansambl koji je ujedno i folklorni zbor, sposoban na sceni izvesti cjelovečernji koncert i to više dana zaredom. Spomenimo da će nagradu primiti u obliku zahvalnice i novčane nagrade u iznosu 30.000 kuna.

Medalja Grada Koprivnice za humanost i osobit doprinos na području dobrovoljnog darivanja krvi dodijelit će se Biserki Čutanec, Vesnici Samardžić, Miroslavu Lukčinu, Kristijanu Sminderovcu, Darku Solaru i Martinu Strmečkom. Medalju Grada Koprivnice za sveukupni doprinos promicanju kulture, športa i drugih područja društvenog života grada Koprivnice primit će Mirko Lukavski, onu za sveukupni doprinos unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom Vesna Petrušić, dok Medalja Grada Koprivnice za sveukupni doprinos razvoju nezavisne kulturne i umjetničke scene ide Tanji Špoljar. Dobitnici medalja primit će i novčanu nagradu u iznosu 10.000 kuna.

Plaketu za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva u Gradu Koprivnici dobit će obitelj Gregorić-Rus, za doprinos razvoju vatrogastva i društvenog života u naselju dobit će DVD Reka, a ona za doprinos u tridesetogodišnjem kontinuiranom radu s djecom i mladima pripast će Odredu izviđača Kamengrad. Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić dodijelit će se Plaketa za doprinos i postignuća u razvoju umjetničkog odgoja i obrazovanja, a Maji Raščanec za doprinos očuvanju hrvatske tradicije i kulturne baštine.