Izvor: Općina Gola
Temeljem Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, a sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini Općini Gola odobrena je financijska potpora u iznosu od 126.500 kuna.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstva općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. potpisan je 14. srpnja 2021. godine na svečanoj dodjeli ugovora.

Izvor: Općina Gola