Ilustracija
Općina Molve raspisala je javni poziv za davanje u zakup javnih površina na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza.

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina Općine Molve u sklopu Dana općine Molve i za postavljanje šatora, odnosno ugostiteljske i promotivno-trgovačke usluge.

Na blagdan Velike Gospe održat će se koncert grupe Vigor te se od 22 sata do ponoći ne smije koristiti druga vrsta ozvučenja, odnosno glazba. Ponuditelj se obvezuje da će nadoknaditi troškove održavanja koncerta, koji se plaćaju ZAMP-u Općini Molve te da će snositi sve nastale troškove prema ZAMP-u. Ponuditelj je dužan osigurati koncertni prostor-binu:

  • Šator kod igrališta gdje će se održati koncert grupe Vigor mora biti minimalno sljedećih dimenzija:
    – 20 metara širine i 40 metara dužine
  • Šator između dječjeg vrtića i novog društvenog mora biti minimalno sljedećih dimenzija:
    – 15 metara širine i 30 metara dužine

Trajanje zakupa je 15. kolovoza, a početna cijena za zakup šatora između dječjeg vrtića i novog društvenog doma iznosi 10.000 kuna za cijelu površinu, odnosno 15.000 kuna za prostor kod igrališta za cijelu površinu, uz uvjet da se osigura bina za nastup grupe.

Ponude se mogu podnositi do 26. srpnja godine na e-mail juo@molve.hr putem obrasca koji je dostupan na web stranici Općine Molve.

Tekst natječaja i obrazac za ponudu preuzmite OVDJE.