Četvrtak, 29. rujna 2022.

FOTO Dom za starije i službeno u vlasništvu Županije, Koren: Potpisivanje ugovora rezultat je dugogodišnjih napora

Koprivničko-križevačka županija od danas je i službeno vlasnik nekretnine Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Naime, u prostorijama Županijske uprave Koprivničko-križevačke županije danas je potpisan ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnine doma s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Koprivničko-križevačku županiju.

Koprivničko-križevački župan Darko Koren tim je povodom kazao kako je današnje potpisivanje rezultat dugogodišnjih napora.

– Čin potpisivanja je imao trogodišnju povijest kada smo spoznali činjenicu da objekt pripada Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a da smo mi osnivači te da je ustanova korisnik. To smo pitanje morali riješiti. Tada nam je dana ponuda za kupnju ili najam prostora što smo s velikom zahvalnošću odbili kao nemoguću misiju – objekt je od strane vještaka precijenjen na 52 milijuna kuna, a svima je jasno da je to iznos koji je nedohvatljiv bilo kojoj hrvatskoj županiji – otkrio je Koren.

Snimio Tomislav Matijašić.

Nastavio je kako su daljnjim angažmanom napravljeni koraci koji su doprinijeli konačnoj odluci o prijenosu vlasništva.

– Temeljem inicijative Hrvatske zajednice županija te rasprave koju smo tamo proveli, a koju sam ja kao točku dnevnog reda nametnuo, pokrenut je proces i donijeta je odluka Vlade Republike Hrvatske da se da suglasnost ravnatelju i Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ovim ugovorom zgrada se predala nama, osnivačima, a mi ćemo i nadalje njome upravljati, kao što smo to činili do sada – rekao je.

Koren je spomenuo i kako je dodatan poticaj rješavanju vlasničkih odnosa bila činjenica da Županija kao osnivač već financira djelatnosti doma.

– Financiramo dom svake godine s više od šest milijuna kuna. U 20-ak godina je u tu djelatnost tako uloženo i duplo više nego što je procijenjena vrijednost. Današnjim potpisivanjem riješili smo taj problem i vama kao zavodu skinuli jednu brigu s leđa – istaknuo je te se osvrnuo na važnost i uspješnost doma na razini županije, ali i države.

Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, naglasio je kako je potpisivanje tek početak daljnjeg razvoja doma.

– Cilj postupka je da mi vama kao osnivačima, tijelu koje brine o domu, omogućimo da se možete aplicirati na fondove Europske unije koji će vam sigurno dati dodatan vjetar u leđa povodom proširenja kapaciteta ili dizanja postojećih uvjeta na veću razinu, a da krajnji benefit pritom bude za korisnike doma – izjavio je te ispričao kako je Koprivničko-križevačka županija prva Županija u državi s kojom je potpisana ovakva vrsta ugovora, dok se sa još šest njih potpisivanje očekuje do kraja godine.

Snimio Tomislav Matijašić.

Serdar je objasnio i kako je ugovorom definirano da dom mora biti u namjeni koju trenutno obavlja zbog čega nema bojazni da će se on prodati ili prenamijeniti u drugu svrhu.

Ravnateljica doma Željka Koluder-Vlahinja kazala je kako je potpisivanje ugovora iskorak kojim se otvaraju nove mogućnosti razvoja u smjeru podizanja kvaliteta postojećih, ali i budućih usluga krajnjim korisnicima.

– Provedba svih dosadašnjih aktivnosti i projekata bez dobre i kvalitetne suradnje s Županijom ne bi bila moguća. Prenamjenom ovih vlasničkih odnosa naša će suradnja biti sveobuhvatnija i intenzivnija te usmjerena na daljnje širenje domskih smještajnih kapaciteta. Dom je živi organizam koji je iznimno osjetljiv na sve društvene promjene. One utječu na strukturu i potrebe naših korisnika. Vjerujem da će nas dom ostati prepoznatljiv kao vodeća ustanova za skrb o starijim osobama na području Hrvatske – zaključila je Koluder-Vlahinja.