Ilustracija
Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Koprivničko-križevačka županija objavila je javni natječaj za financiranje projekata, odnosno programa udruga za djelatnosti u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.

Iz Službe ureda župana poručili su da su financijska sredstva osigurana u županijskom proračunu u iznosu od 240.000 kuna, a mjerila i kriteriji s intenzitetom donacije su:

1. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja i šumarstva koje su od posebnog značaja za Koprivničko-križevačku županiju:

 •  donirat će se sredstva za projekte od izuzetne važnosti za Koprivničko-križevačku županiju,
 • donirat će se do 50.000 kuna za troškove izrade poslovnog plana, izrade nominativnih akata potrebnih za registraciju klastera, zadruge, proizvođačke organizacije, troškova javno bilježničkog ureda, troškove uredskog namještaja, troškovi informatičke opreme potrebne za rad i troškovi internetske stranice u stopostotnom iznosu,
 • aktivnost i organizacija rada krovne udruge vinogradara Koprivničko-križevačke županije maksimalni iznos do 25.000 kuna,
 • organizacija županijske izložbe rakije, pripravaka od rakije i octa sa stručnom edukacijom maksimalni iznos do 25.000 kuna,
 • organizacija i sudjelovanje na županijskom i državnom takmičenju u oranju maksimalni iznos do 20.000 kuna,
 • aktivnosti i organizaciju rada udruge za zaštitu i prava životinja maksimalni iznos do 10.000 kuna

2. Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja i šumarstva koje provode projekte od lokalnog značaja sukladno Odluci Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije prihvatljivi su sljedeći troškovi:

 • aktivnosti usmjerene na razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 • aktivnosti seminara, stručnih skupova,
 • aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije i običaja,
 • aktivnosti usmjerene na izložbe takmičenja i sudjelovanja na stručnim sajmovima,
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letka, brošura, časopisa),
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, promidžbeni materijali),
 • opremanje udruge u cilju poboljšanja kvalitete rad udruge.

3. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak, osim za korisnike u sustavu PDV-a.

4. Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su donirana sredstvima Koprivničko – križevačke županije moraju sadržavati na vidljivom mjestu grb i naziv Koprivničko-križevačke županije.

5. Intenzitet donacije je maksimalno 50 posto od iznosa prihvatljivih troškova, a ne više od 5.000 kuna po udruzi, korisniku donacije.

6. Intenzitet donacije u stopostotnom iznosu udrugama koje provode stručne edukacije, ali ne više od 5.000 kuna za troškove stručnih predavanja,

7. Najviši iznos ukupne donacije za prihvatljive aktivnosti udruga po ovom javnom pozivu je 5.000 kuna korisnika donacije,

8. Svaka udruga može prijaviti najviše dva projekta, odnosno programa po javnom pozivu.

Prihvatljivi korisnici donacije su udruge koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe, odnosno projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije. Također koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa, odnosno projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje, a programi, odnosno projekti moraju biti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

Rok za podnošenje prijedloga projekta i programa je 30 dana od datuma objave Javnog natječaja, a ostale informacije dostupne su na internetskoj stranici županije.