Snimio Valentino Štefanek.
Nadzorni odbor Podravke dao je suglasnost Upravi za pokretanje investicijskog ciklusa, potvrdio rezultate poslovanja za prvo tromjesečje tekuće godine i usvojio revidirane rezultate poslovanja za 2020. godinu te predložio isplatu dividende.

Poručili su to iz Kompanije sa srcem i dodali da je tako odlučeno na današnjoj sjednici.

– Investicijski ciklus će se odvijati u nekoliko faza. Time Podravka, među ostalim, pokretanjem procesa optimizacije logistike, ide u izradu projekta investicije u novi logističko-distributivni centar. Cilj je optimizacija ukupnih logističkih operacija koja će unaprijediti učinkovitost Grupe Podravka i pridonijeti podizanju konkurentnosti ukupnog poslovanja. U okviru odobrenog investicijskog ciklusa, Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost za informatičku i energetsku rekonstrukciju, kao i modernizaciju poslovne zgrade u Koprivnici radi unaprjeđenja energetske učinkovitosti, korporativne i informacijske sigurnosti sustava te stvaranja odgovarajućih uvjeta za rad koji će potpuno zadovoljavati propisane zakonske norme te odgovarati novim zahtjevima u vremenu nakon pandemije uzrokovane koronavirusom. Osim ova dva vrlo važna projekta, Grupu Podravka očekuje još nekoliko važnijih projekata kojima se nastoji tehničko-tehnološki modernizirati i digitalno transformirati kompaniju te je dovesti na optimalnu razinu razvijenosti kako bi mogla adekvatno odgovoriti sve većim zahtjevima brojnih tržišta na kojima posluje – objašnjavaju.

Napominju da je osim navedenog, Nadzorni odbor na današnjoj sjednici potvrdio rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2021. godine i izrazio zadovoljstvo ostvarenim rastom profitabilnosti u vrlo izazovnoj godini.

– U navedenom razdoblju Grupa Podravka ostvarila je netodobit od 105,2 milijuna kuna, što predstavlja rast od 15,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu prije. Pozitivan rezultat potvrđuje činjenicu o sposobnosti kompanije za prilagodbom poslovanja i u nepredviđenim, izvanrednim situacijama te odražava snagu i izdrživost poslovnog modela i temeljnih djelatnosti Grupe Podravka. Kada je riječ o prihodima od prodaje, oni su u prvom tromjesečju ove godine iznosili 1.079,7 milijuna kuna te su očekivano niži u odnosu na usporedno razdoblje, ali u skladu su s usvojenim planom poslovanja za ovu godinu. Očekivani pad prihoda od prodaje u odnosu na 2020. godinu posljedica je neuobičajeno velikog povlačenja robe te stvaranja dodatnih zaliha kod kupaca u ožujku prošle godine, što je bila posljedica uvođenja zatvaranja, odnosno lockdowna, u većini zemalja u kojima je Grupa Podravka prisutna – napominju.

Ističu da svakako vrijedi istaknuti rast prihoda od prodaje u iznosu 4,3 posto u odnosu na godinu prije ostvaren na tržištima Zapadne Europe i prekooceanskih zemalja.

– Treba naglasiti kako su navedena ostvarenja pod velikim utjecajem mjera ograničenog kretanja i poslovanja u mnogim zemljama u kojima Grupa Podravka posluje, zbog čega brojni, primjerice institucionalni kupci kao što su škole, domovi, bolnice i slično, posluju smanjenim kapacitetom pa tako naručuju i manje proizvoda. Navedeni utjecaj posebno se odražava na tržištu Slovenije gdje je Žito veliki dobavljač navedenim kupcima. No, kada uspoređujemo ukupne prihode od prodaje iz prvog tromjesečja ove godine s usporednim razdobljem 2019. godine, koja nije bila obilježena krizom uzrokovanom koronom, tada dolazi do rasta navedenih prihoda na razini od oko šest posto, što svakako pokazuje pozitivne trendove u poslovanju kompanije – naglašavaju.

Kada je pak riječ o cijeni dionice Podravke, iz Podravke poručuju da je u prvom tromjesečju ove godine zabilježen dvoznamenkasti rast od 13,4 posto u odnosu na kraj 2020. godine, što potvrđuje vjeru ulagača u daljnji rast i razvoj kompanije.

Spomenimo da su se na dnevnom redu današnje sjednice našli i revidirani rezultati poslovanja Grupe Podravka za 2020. godinu koje je Nadzorni odbor i usvojio.

– Nakon iznimno uspješne 2019. godine Grupa Podravka nastavila je s uspješnim poslovanjem i u 2020. godini u kojoj je ostvarena netodobit od 248,9 milijuna kuna, što predstavlja rast od 12,3 posto u odnosu na godinu prije. Prihodi od prodaje Grupe Podravka iznosili su 4.503,2 milijuna kuna, što predstavlja rast od 2,1 posto u odnosu na godinu prije. Sukladno ostvarenom rezultatu, Nadzorni odbor je usvojio i prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu te ga uputio Glavnoj skupštini Podravke d.d. na donošenje temeljem kojeg se predlaže isplata dividende dioničarima Podravke d.d. u iznosu devet kuna po dionici – zaključuju.

Govore kako je poslovanje u 2020. godini obilježila pojava virusa COVID-19 na svim tržištima na kojima je Grupa Podravka prisutna, a poslovanje u otežanim uvjetima proglašene pandemije nastavljeno je i u tekućoj godini.

– U takvim izvanrednim okolnostima, posebice u uvjetima uvedenih strogih mjera, jedna od ključnih kompanija zaduženih za osiguravanje kontinuiteta proizvodnje i redovite opskrbe Hrvatske hranom i lijekovima upravo je Grupa Podravka. Radni procesi unutar kompanije u najkraćem mogućem roku potpuno su prilagođeni novonastaloj situaciji kako bi se proizvodnja odvijala sukladno potrebama tržišta. Grupa Podravka poduzela je sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala dostatne količine svojih prehrambenih i farmaceutskih proizvoda te tako zadovoljila potrebe svojih vjernih potrošača na brojnim tržištima na kojima je prisutna – napominju.