Izvor: Općina Koprivnički Ivanec
U svim naseljima Općine Koprivnički Ivanec, završno s prosincem 2020. godine, postavljena su nova LED rasvjetna tijela, odnosno izvršena je modernizacija javne rasvjete.

– Postignuta je veća vidljivost u večernjim i noćnim satima čime je uvelike povećana sigurnost u prometu. Osim navedenog, Općina je ostvarila uštede električne energije od 40 posto samo u proteklih mjesec dana – kazao je Mario Švegović, načelnik Općine Koprivnički Ivanec.

Dodao je da jedina ulica u cijeloj općini u kojoj još uvijek nisu postavljena LED rasvjetna tijela je Vinogradska ulica u Koprivničkom Ivancu.

Razlog tome su radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u toj ulici, koji su planirani ove godine, a koji će zahtijevati izmještanje pojedinih rasvjetnih stupova, dodao je načelnik. Nakon izvođenja predmetnih radova i u toj će ulici biti postavljena LED rasvjeta.