Izvor: Općina Novigrad Podravski
U službenim prostorijama Općine Hlebine u ponedjeljak je održan sastanak projektnih partnera prilikom kojeg je potpisan sporazum za projekt “Zaželi u Ludbregu”.

Korisnik projekta je Razvojna udruga Ludbreg, dok su partneri u projektu Općina Novigrad Podravski, Općina Hlebine i Općina Đelekovec.

Kroz projekt će se zaposliti 25 dugotrajno nezaposlenih žena starijih od 50 godina s najvišom završenom srednjom stručnom spremom. One će se zaposliti na radno mjesto gerontodomaćice, odnosno radnice za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Zaposlene žene će svakodnevno pružati brigu i skrb za 150 krajnjih korisnika, odnosno za osobe starije od 65 godina ili osobe s invaliditetom neovisno o dobi.

Novi projekt, kojim je osiguran nastavak usluge za korisnike projekta “Zaposli pa pomozi”, ima za cilj uključiti ranjive, marginalizirane i osjetljive skupine društva, osiguravajući im vlastitu ekonomsku i egzistencijalnu stabilnost, dostojanstvo i osjećaj korisnosti u vlastitoj zajednici.

Projektom se direktno utječe na smanjenje stope siromaštva i socijalne isključenosti, smanjenje nezaposlenosti kao i smanjenje broja institucionaliziranih osoba starije životne dobi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.321.649,48 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15 posto i Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85 posto. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci.