Izložba akademskog slikara i docenta na Sveučilištu Sjever Tonija Franovića pod nazivom “Vrt” otvorena je u petak u Gliptoteci HAZU.

– Predstavljen je izbor recentnih slika velikih i srednjih formata umjetnika čije je stvaralaštvo, između ostalog, vezano uz krajolik, vegetaciju te opažanje i bilježenje izmjena godišnjih doba. Na njegovim umjetničkim radovima prisutan je vrsni koloristički virtuozitet – boja je osnovni element kojim gradi motive i raspoređuje kompoziciju. Intimističan doživljaj prirode iščitava se sa njegovih radova te je osjetno jedinstvo autora s motivom koji ga preokupira – poručuju organizatori i dodaju da raskoš boja snažnih intenziteta i raspona nijansi vibrira na njegovim platnima kao dokaz ekspresivno-emotivnog doživljaja krajolika.

Ustupio Toni Franović / Foto: Quentin Baričić

Napominju da se izvedba motiva iz prirode koji ga okružuju u svakodnevnom životu mijenja ovisno o godišnjim dobima te o tome ovise i osjećaji koji nastaju pri susretu umjetnika s motivom.

– Izložba se bavi prirodom kao sredstvom umjetničkog izraza sa više aspekata. Pritom je “vrt” središnja metafora, ali i svakodnevni radni prostor te se likovni aspekt rada u zadnjih par godina reflektira na izloženim većim platnima – zaključuju.

Ustupio Toni Franović / Foto: Quentin Baričić

Ustupio Toni Franović / Foto: Quentin Baričić

Toni Franović rođen je u Zagrebu 15. travnja 1964. godine. Crta i slika od ranog djetinjstva, a izlaže od 1989. Nakon tri godine studija medicine na Sveučilištu u Zagrebu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti istog Sveučilišta, gdje diplomira 1990.

Godine 1993. zapošljava se na “Arad Arts’ Project” u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994/95. boravi na “American University, Wesley Theological Seminary”u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost umjetnosti. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlađeg asistenta na katedri slikanja i crtanja Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004.

Gostuje kao predavač na “Kresge Academic Center” u Washington D.C., “School of Visual Arts” u New Yorku, Boston University itd. Radi kao docent na Sveučilištu Sjever.

Ustupio Toni Franović / Foto: Quentin Baričić