Petak, 12. kolovoza 2022.

Muzej grada Koprivnice priprema novo izdanje Drava Art Biennala

Članovi Muzeja grada Koprivnice pripremaju novo izdanje projekta Drava Art Biennale i pozivaju umjetnike da se prijave za sudjelovanje.

Umjetnici se mogu prijaviti s najviše dva rada koja sami produciraju u bilo kojoj tehnici, mediju ili načinu izražavanja. Prijavi je potrebno priložiti: CV, fotografije, video ili nacrt rada, kratku izjavu, odnosno obrazloženje o radu i opis rada – materijal, dimenzije i prostornu dispoziciju te navesti kontakt, a rok je 30. svibanj ove godine, poručuju iz Muzeja grada Koprivnice.

Dodaju da realizacija ovog projekta obuhvaća skupnu izložbu na uvijek aktualnu temu vode odabranih autora u Galeriji Koprivnica. Zbog izložbenog koncepta i zahtjeva skupne izložbe, umjetnicima neće biti moguće isplatiti honorar.

– Izložbeni koncept će se, uz izbor prijavljenih radova, upotpuniti i uključivanjem referentnih autora čija je produkcija orijentirana na ovu problematiku. Izložba će se održati u Galeriji Koprivnica od 17. rujna do 24. listopada 2021. godine. Tijekom iduće godine izložba će biti preseljena u Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku – poručili su.

Spomenimo da će radove odabrati peteročlani kustoski tim Ana Kovačić, Helena Kušenić, Valentina Radoš, Tanja Špoljar i Maša Zamljačanec.

Sve detaljnije informacije o prijavama dostupne su na službenim stranicama Muzeja grada Koprivnice.