Izvor: Franzine
Koprivnički su se gimnazijalci okušali u vrlo kreativnoj aktivnosti u sklopu MA(R)TH projekta.

Učenici Gimnazije Fran Galović Filip Sokolić, Lana Votuc i Elizabeta Evačić snimili su svaki svoj video kako uz glazbu slikaju.

Bojiti se može melodija ako ju usporedimo s crtežom, boja će se pojaviti u orkestraciji, pratnji, aranžmanu. Polifonija će odbaciti ovakav muzički naglasak i omogućiti ravnopravno razvijanje muzičkih tema. I likovne će umjetnosti sve više brisati razliku između prikazanog objekta i njegove pozadine, a gubitak vizualne dominante u slici kulminirat će u djelima Jacksona Pollocka koje se čine kompozicijski apsolutno otvorene. Slika se na jednak način nastavlja dokle god ima platna, donosi Franzine.