Peta smjena vatrogasaca Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, od jučer se nalazi na ispomoći na području Gline.

Na dislokaciju je upućeno 17 operativnih vatrogasaca i tri kombi vozila.

Ova peta smjena organizirana je na način da je svako požarno područje Koprivničko-križevačke županije osiguralo pet do šest vatrogasaca i jedno kombi vozilo.

U ispomoći sudjeluju dobrovoljni vatrogasci iz DVD-a Prugovac, DVD-a Novačka, DVD-a Koprivnički Ivanec, DVD-a Novigrad Podravski, DVD-a Glogovac, DVD-a Pustakovec, DVD-a Đurđevac, DVD-a Ferdinadovac, DVD-a Kalinovac, DVD-a Srednji Dubovec i DVD-a Cirkvena

Vatrogasne snage naše županije raspoređene su u tri radne skupine i rade na saniranju oštećenih krovišta koja su stradala tijekom razornog potresu koji je nedavno pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

Podravsko-prigorski vatrogasci smješteni su u dvorani Osnovne škole ”Glina”, a djeluju u sklopu Vatrogasne operativne zone Glina.

Ako se ukaže potreba, dodatne vatrogasne snage su u pripremi i iste će žurno biti upućene na ugroženo područje.