Sveučilište Sjever u Koprivnici protekle je subote organiziralo online konferenciju za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih studija iz područja medija i komunikacije. Ovo je druga takva doktorska konferencija na koprivničkom sveučilištu.

– Svakako je jedinstvena jer je riječ o jednom od rijetkih događaja na našim prostorima koji okuplja doktorande u području medija, odnosno informacijsko-komunikacijskih znanosti uopće s ciljem razmjene ideja i istraživačkih tema – poručili su sa Sveučilišta Sjever.

Dodali su da je konferencija ponovno okupila brojne ugledne znanstvenike iz akademskog svijeta, a osobitost je i njezin međunarodni značaj pa su tako i ove godine u sekciji plenarnih izlaganja sudjelovali međunarodni profesori.

Arnar Eggert Thoroddsen sa Sveučilišta Island (Reykjavik) održao je predavanje na temu “Komuniciranje u digitaliziranom prostoru“, a profesorica Urszula Doliwa sa Sveučiliša Warmia i Mazury iz Poljske (Olsztyn) održala je predavanje pod naslovom “Uloga medija zajednice u medijskom sustavu“. Nakon izlaganja uslijedila je konstruktivna rasprava u kojoj su sudjelovali nastavnici i doktorandi.

Za ovogodišnju konferenciju prihvaćeno je 38 sažetaka koje su prijavili doktorandi s prve i druge godine doktorskog studija Mediji i komunikacija samostalno ili u suradnji sa svojim profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima, ali i kandidati s drugih poslijediplomskih studija u zemlji.

– Teme i sažetci pristigli za ovogodišnju konferenciju, kao i radovi koji će biti objavljeni u Zborniku, predstavljaju važan doprinos za polje informacijsko-komunikacijskih znanosti. Riječ je o modernim, originalnim temama koje iz različitih pozicija propituju medijske, komunikacijske i tehnologijske osobitosti suvremenih znanstveno-istraživačkih tendencija. Stoga, vjerujem da će s vremenom radovi nastali kao rezultat ove konferencije postati prepoznatljivi i da će doprinijeti osvježavanju istraživačkih pristupa u području medija i komunikacije – istaknula je Iva Rosadna Žigo, voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija.

Dodala je kako je u odnosu na prošlogodišnje izdanje konferencije, razvidan značajan pomak u kvaliteti predstavljenih radova, kao i izniman angažman ne samo doktoranada, nego i profesora, savjetnika i mentora.

– Doktorandi su se aktivno uključili u raspravu s međunarodnim profesorima, a tijekom cijeloga dana pridruživali su se različitim sesijama, onima na kojima su predstavljali vlastite teme, kao i onima na kojima su njihovi kolege iznosili nacrte svojih istraživanja. Izniman interes, kao i pozitivna rasprava koja se tijekom cijeloga dana prelijevala iz sesije u sesiju, zaključeni su u završnom dijelu u kojem su se mogle čuti samo riječi zadovoljstva i pohvale. U konačnici, možemo zaključiti da se doktorska konferencija pokazala kao odlično i u pravo vrijeme organizirani događaj jer je, kako je suditi po izjavama brojnih doktoranada, omogućila dodatni poticaj da se u vrijeme koronakrize vrate svojim znanstveno-istraživačkim interesima koji su u posljednje vrijeme zbog sveopće situacije, nažalost, ipak počeli stagnirati – naglasila je voditeljica.