Snimio Valentino Štefanek.
“Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu”, naziv je projekta čija je početna konferencija održana danas, u ponedjeljak, u Domu mladih u Koprivnici.

Projektom vrijednim malo više od 14,3 milijuna kuna omogućit će se kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima, koji su vezani uz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, zahvalio je Komunalcu, ali i svim građanima na uspješnom odvajanju otpada.

– Koprivnica je danas na otprilike 56 posto odvojenog prikupljanja otpada, čime je treći grad u Hrvatskoj. Po projekcijama i planovima nacionalne razvojne strategije Koprivnica je već sada preskočila ono što je nacionalni cilj do 2030. godine. Ove informacije ne znače da naša priča ovdje staje, Koprivnica s projektima i radom ide dalje, zato me i veseli današnja prezentacija – kazao je Jakšić.

Snimio Valentino Štefanek.

Dodao je kako njega, ali i članove Gradske uprave već nekoliko godina tišti to što se tijekom ljetnih mjeseci pojavljuje smrad, a za što, kako kažu, dobivaju i opravdane pritužbe od mještana Herešina.

– Ovim projektom stavit ćemo taj problem pod kontrolu. Dobit ćemo jedan zatvoreni i poluzatvoreni pogon i prostor čime ćemo određene pritužbe koje smo dobivali napokon moći riješiti. Drago mi je da smo u trendu s onim što Europa od nas traži – naglasio je gradončelnik.

Dubravka Horvat, članica Uprave Komunalca istaknula je da je pred njima veliki posao jer počinje javna nabava.

– Nadam se da će sve ići prema planu te da ćemo početkom iduće godine početi s izgradnjom – rekla je Horvat te dodala da će cijeli projekt odraditi Komunalac.

Snimio Valentino Štefanek.

Robertina Zdjelar, voditeljica projekta, naglasila je kako kapaciteti postojeće kompostane Koprivnici daju veliku prednost u odnosu na druge gradove.

– Novo postrojenje dat će jedan značajniji doprinos razvoju društveno-gospodarskog okruženja. Izgradnjom novih kapaciteta jača se uloga i mogućnost Komunalca za još većim doprinosu u ovom segmentu. Projekt će imati i pozitivan utjecaj na društveno-gospodarsko okruženje jer se promiče važnost odvajanja otpada, na što su naši građani već navikli – napomenula je Zdjelar.

Istaknula je da će Komunalac u sklopu projekta dograditi, opremiti i unaprijediti postrojenje za recikliranje odvojenog sakupljenog biootpada.

Snimio Valentino Štefanek.

Saša Grubačević, tehnički koordinator projekta, objasnio je da će se na postojećoj kompostani izgraditi dvije hale površine malo veće od 4.000 kvadrata.

– Hale će služiti za prijam, predobradu i obradu biorazgradivog otpada i proizvodnju komposta. U jednoj će hali biti laboratorij za praćenje procesa kompostiranja. Bit će i sabirne jame u svakoj hali u kojima će se prikupljati sabirne vode. Između hala bit će natkriveni dio gdje će se moći skladištiti gotovi kompost koji će se dalje moći prodavati i koristiti – pojasnio je.

Snimio Valentino Štefanek.

Grubačević je dodao kako će u jednoj hali biti izgrađena pakirnica za pakiranje komposta u vreće od 10 do 50 kilograma.

– Sama kompostana bit će kapaciteta 9.000 tona godišnje. S novom ćemo kompostanom godišnje moći napraviti i 3.000 tona prvoklasnog komposta godišnje – zaključio je Grubačević.