Snimio Krešo Puklavec
Općinsko vijeće Općine Drnje na 43. sjednici donijelo je Program olakšica investitorima u gospodarskoj zoni CEGE i Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Drnje.

Program olakšica investitorima u gospodarskoj zoni CEGE predstavlja mjeru olakšica usmjerene jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanju određenih beneficija zbog privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području Općine Drnje.

Svrha je poticanje investicija poduzetnika u gospodarskoj zoni CEGE gdje će Općina poduzetnicima nuditi povoljne uvjete ulaganja u poslovnu zonu, prodajom građevinskog zemljišta po povlaštenoj cijeni, olakšicama i/ili odgodom i/ili oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade u periodu od pet do 10 godina.

Olakšice su vezane uz pravo građenja, komunalnu naknadu i komunalni doprinos i kupoprodaju, a više detalja možete saznati na stranici Općine Drnje.

Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Drnje uređuju se svrha i ciljevi programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Svrha je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Drnje.

Za provedbu mjera iz programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, načelnik raspisuje javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Drnje, a otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava ovoga programa, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog javnim pozivom.

Više informacija možete saznati na stranici Općine Drnje.