Ilustracija / izvor: novigrad-podravski.hr
Općina Novigrad Podravski sklopila je s Knjižnicom i čitaonicom ‘Fran Galović’ Koprivnica ugovor o financiranju članarine.

Prema ugovoru, Općina Novigrad Podravski će u idućoj godini svojim mještanima financirati iznos članarine u koprivničkoj Knjižnici.

Treba napomenuti da će članarina biti plaćena samo jednom članu domaćinstva.