Snimio Valentino Štefanek.
Općinsko vijeće Općine Drnje raspisalo je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Učenički i studentski krediti odobravaju se redovnim učenicima i redovnim studentima na preddiplomskom i diplomskom studiju s područja Općine Drnje.

Kredit u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. za učenike iznosi 200 kuna mjesečno, odnosno 2.000 kuna godišnje, a za studente 400 kuna mjesečno, odnosno 4.000 kuna godišnje i isplaćuje se tijekom 10 mjeseci u godini (za srpanj i kolovoz se ne isplaćuje).

Na natječaj za dodjelu studentskih i učeničkih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • prijava na natječaj (obrazac se može podići u Općini Drnje ili preuzeti s internetske stranice Općine Drnje)
  • potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe odnosno potvrda o upisu u godinu školovanja za učenike
  • prijepis ocjena iz prethodne godine obrazovanja odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, a za učenike preslike svjedodžbe prethodne godine
  • preslika osobne iskaznice ili domovnice

Krediti se posebno odobravaju studentima preddiplomskih, a posebno diplomskih studija. Navedeno se utvrđuje ugovorom – pri čemu je potrebno imati otvoren tekući ili žiro račun te kod potpisa ugovora donijeti bjanko zadužnicu u vrijednosti od 10.000 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika za primanje učeničkog, odnosno u vrijednosti od 50.000 kuna za primanje studentskog kredita.

U slučaju prijave većeg broja kandidata u dodjeli kredita prednost imaju studenti i to studenti viših godina studija i boljeg prosjeka ocjena u prethodnom obrazovanju.

Natječaj je otvoren 25 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Drnje i internetskoj stranici Općine Drnje, odnosno od 5. do 30. listopada 2020. godine.

Molbe s navedenom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje.

Molbe bez svih navedenih dokumenata kao i one nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.