Ilustracija//Pixabay
Petar Dombaj, načelnik Općine Drnje raspisao je javni natječaj za dodjelu poticaja.

Općina Drnje dodjeljuje bespovratna novčana sredstva osobama ili obiteljima za kupnju, izgradnju ili uređenje stambenog objekta koji je stečen kupnjom, nasljeđivanjem ili darovanjem na području Općine u razdoblju od godine dana prije dana raspisivanja javnog natječaja.

Dodjela novčanih sredstava za kupnju ili izgradnju stambenog objekta dodjeljuje se u visini od 20 posto kupoprodajne cijene, odnosno procijenjene vrijednosti gradnje stambenog objekta, a maksimalno 40.000 kuna. Dodjela novčanih sredstava za uređenje stambenog objekta dodjeljuje se u iznosu od 10.000 kuna po korisniku poticaja onim korisnicima koji stambeni objekt steknu nasljeđivanjem ili darovanjem, a namjeravaju ga urediti za stanovanje.

Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik poticaja uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba s ukupnim radnim stažem najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na ovaj natječaj, da prema razini obrazovanja jedan od njih ima završenu najmanje osnovnu školu, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Kod poticaja za dodjelu novčanih sredstava za kupnju ili izgradnju stambenog objekta korisnik mora u roku od dvije godine nakon odobrenja poticaja započeti građenje, a šest godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Kod poticaja za dodjelu novčanih sredstava za uređenje stambenog objekta korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju u roku od godine dana nakon odobrenja poticaja prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za dodjelu poticaja” na adresu Povjerenstvo za dodjelu poticaja, Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje.

Natječaj je otvoren od 5. do 31. listopada 2020. godine.

O rezultatima natječaja podnosioci prijava bit će obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli poticaja, a ostale informacije možete pogledati na stranicama Općine Drnje.