Snimio Valentino Štefanek.
Potpisan je ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje RCGO-a Piškornica u iznosu od gotovo 314 milijuna kuna.

Svoj potpis na ovaj dokument danas su u prostorijama Županijske uprave stavili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica d.o.o. Mladen Ružman.

– Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 448 milijuna kuna, a u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta pored Europske unije koja osigurava 69 posto iznosa, sudjelovat će i Fond s 20 posto te suvlasnici tvrtke Piškornica – Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te općina Koprivnički Ivanec na čijem području je planirana izgradnja RCGO Piškornica – s 10 posto – rekao je Ružman.

Snimio Valentino Štefanek.

Dodao je da su ovim ugovorom utvrđene su i ključne točke projekta kao što su projektiranje i izgradnja, nabava mobilne opreme, nadzor nad radovima na izgradnji RCGO Piškornica i dvije pretovarne stanice, izgradnja dvije pretovarne stanice, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Spomenuo je da će izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica omogućiti uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske.

– Dakle, RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a na njegovu funkcionalnost i uspješnost utjecat će čimbenici koji su u hijerarhiji gospodarenja otpadom prije njega – građani, JLS-ovi i komunalna društva ali i razvijenost infrastrukture za materijalnu i energetsku oporabu produkata Centra, kao što je gorivo iz otpada koje je obnovljivi izvor energije – objasnio je Ružman i naglasio važnost primarne i sekundarne selekcije u cijelom sustavu gospodarenja otpadom.

Župan Koren istaknuo je da je potpisivanje ovog ugovora polazišna točka u realizaciji projekta. Zahvalio je svim partnerima na projektu i napomenuo kako se nada da će se dobra suradnja nastaviti i dalje kako bi kroz godinu dana počeli i sami radovi.

Snimio Valentino Štefanek.

Ministar Ćorić kazao je kako izgradnjom ovog centra posao nije gotov.

– Čitav niz aktivnosti je poduzet, no najvažnija je aktivnost građana, odnosno primarna selekcija podloga je svega. Što će ona biti veća, potrebe centra bit će manje – zaključio je ministar.

Snimio Valentino Štefanek.

Uz to, nakon potpisivanja ugovora, spomenute su i ključne aktivnosti koje će se izvršavati, a one su priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora, obrada otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Potpisnici ugovora naglasili su da je ukupni kapacitet MBO postrojenja planiran na 99.877 tona godišnje, od čega 70.602 tona godišnje za miješani komunalni otpad, 28.671 tona godišnje za ostatke nakon sortiranja i 604 tona godišnje za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11.074 tona godišnje. Kazali su i kako je posebna pozornost prilikom projektiranja posvećena zaštiti okoliša i zdravlja ljudi, a bit će onemogućen bilo kakav kontakt otpadnih voda s okolišem.

Dodajmo i da će se izgradnjom RCGO-a osigurati 85 novih radnih mjesta, a komunalna naknada Općini Koprivnički Ivanec sa sadašnjih 1.740.000 kuna povećat će se na iznos od otprilike 7,5 milijuna kuna godišnje.