Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

FOTO Karla Lulić nova je predsjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na sjednici Kulturnog vijeća Grada Koprivnice održanoj jučer, u četvrtak odlučeno je da će Karla Lulić preuzeti funkciju nove predsjednice.

Na vijeću je došlo do izmjene u članstvu. Umjesto Dragane Pandže novi je član Mario Periša. S obzirom na to da je Dragana bila predsjednica, prisutni članovi birali su novog predsjednika, a jednoglasno je odlučeno da će tu ulogu preuzeti Karla Lulić, piše na stranici Grada.

Tako trenutno Kulturno vijeće djeluje u sastavu predsjednice Karle Lulić, zamjenice predsjednice Helene Kušenić i članova Gordane Špoljar Andrašić, Dalibora Grubačevića te Maria Periše.

Okupljani članovi također su raspravljali o trenutnoj situaciji koja pogađa kulturni sektor te budućim planovima provedbe kulturnih djelatnosti u 2021. godini.