Izvor: Drava Kom
Tvrtki Drava Kom d.o.o. iz Virja odobreno je financiranje projekta “Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada”.

Potpisom Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i tvrtke Drava Kom s druge strane, tvrtki Drava Kom odobrena je dodjela bespovratnih sredstava u iznosu od 915.917,50 kn tj. 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji iznose 1.077.550,00 kn, dok ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 1.084.550,00 kn.

Navedena sredstva osigurana su putem EU strukturnih i investicijskih fondova
Nakon što je tvrtka Drava Kom dobila odobrenje na Plan nabave kao i na plan Zahtjeva za naknadu sredstava te nakon što natječajna dokumentacija prođe javno savjetovanje, tvrtka će započeti s postupkom javne nabave komunalnog vozila.

U pripremi i provedbi projekta sudjeluje PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, stručne službe Općine Virje te djelatnici tvrtke Drava Kom.

Nabavom ovog komunalnog vozila dodatno će se unaprijediti kvaliteta odvojeno prikupljanja otpada na području 9 općina gdje tvrtka obavlja javnu uslugu tj. na području općina: Virje, Novo Virje, Rasinja, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Gola, Hlebine i Peteranec.