Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Općina Drnje sufinancirat će osnovnoškolcima radne bilježnice i zbirke zadataka

Općina Drnje (su)financirat će troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Drnje za školsku godinu 2020./2021.

Pravo na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica, u obliku jednokratne naknade u novcu mogu ostvariti roditelji, odnosno skrbnici učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Drnje, u visini kako slijedi:

  • ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA – 150,00 kuna jednokratna isplata po podnošenju zahtjeva uz predočenje računa o kupnji zbirki zadataka i radnih bilježnica,
  • ZA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA – 250,00 kuna jednokratna isplata po podnošenju zahtjeva uz predočenje računa o kupnji zbirka zadataka i radnih bilježnica.

Roditelji, odnosno skrbnici učenika čije kućanstvo ima dugovanja prema proračunu Općine Drnje neće ostvariti pravo na (su)financiranje kupnje zbirka zadataka i radnih bilježnica dok ne podmire dospjela dugovanja prema Proračunu Općine Drnje.

Ovo vrijedi i za učenike COOR-a Podravsko sunce, s tim da iznos jednokratne naknade za (su)financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica ne može biti veći od stvarnog troška kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica.

Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica podnosi se na posebnom obrascu, uz koji je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Dokaze o prebivalištu roditelja/skrbnika (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),
  2. Račun o kupnji zbirki zadataka i radnih bilježnica,
  3. Presliku kartice osobnog računa jednog od roditelja/skrbnika na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,
  4. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Drnje,
  5. Izjava da nema (su)financiranja zbirka zadataka i radnih bilježnica iz drugih izvora;
  6. Izjava o zaštiti osobnih podataka.

Zahtjev podnose roditelji, odnosno skrbnici učenika, od 1. rujna 2020. godine do zaključno s 30. rujna 2020. godine Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje.

Sve informacije dostupne su ovdje.