Izvor: Općina Koprivnički Ivanec
Ovih je dana četvero mladih, do 45 godina, s područja Općine Koprivnički Ivanec primilo poticaje i to svaki 20.000 kuna za kupnju i uređenje njihovih nekretnina.

– Od njih četvero, trima je isplaćen poticaj za kupnju nekretnina, dok je jednoj osobi isplaćen poticaj za uređenje postojeće nekretnine. Svaki od njih zadovoljio je sve uvjete tražene Javnim natječajem za dodjelu poticaja raspisanog 14. travnja ove godine – poručili su iz Općine.

Dodali su da je glavna svrha predmetnih poticaja pružiti financijsku pomoć mladim obiteljima koje imaju namjeru doseliti na područje Općine Koprivnički Ivanec te tako zapravo motivirati mlade ljude na doseljavanje.

– Isto tako, svrha je pružiti financijsku pomoć mladim ljudima, našim stanovnicima, a koji namjeravaju ostati i dalje živjeti i zasnovati svoje obitelji na području naše općine – naglasili su.

Izvor: Općina Koprivnički Ivanec
Izvor: Općina Koprivnički Ivanec
Izvor: Općina Koprivnički Ivanec