U svim naseljima Općine Koprivnički Bregi završava se ili je u tijeku realizacija velikih kapitalnih projekata koji će doprinijeti većoj kvaliteti i ugodnijem životu mještana.

– U Jeduševcu je tako završena izgradnja kanalizacijske mreže, a nakon toga i asfaltiranje novim slojem asfalta, čime su mještani dobili mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu i praktički novu i kvalitetnu prometnicu u naselju. Ukupna vrijednost radova iznosi više od 4,5 milijuna kuna, a općina ih je sufinancirala s otprilike milijun kuna – rekao je Mario Hudić, načelnik Općine Koprivnički Bregi.

Dodao je da su partneri i glavni investitori u ovom projektu Hrvatske vode i KC vode.

– Zahvaljujemo im na razumijevanju i podršci u realizaciji ovog projekta, nakon čijeg završetka će Općina Koprivnički Bregi postati prva u županiji na području pod ingerencijom KC voda s izgrađenom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom u svim naseljima općine. Tijekom ove i sljedeće godine ćemo također u suradnji s KC vodama završiti i dogradnju na pojedinim manjim trasama kako bi svim mještanima omogućili priključke – kazao je načelnik.

Napomenuo je da je u Glogovcu je pri kraju izgradnja novog parkirališta nasuprot groblja, s kapacitetom 50 parkirnih mjesta. Vrijednost investicije je 620.000 kuna i radove u cijelosti financira Općina, a kroz 10-ak dana podnijet će zahtjev za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Izvođač radova je firma “MOD” iz Koprivnice.

– U Koprivničkim Bregima je u tijeku izgradnja nove ograde na groblju, a vrijednost radova iznosi otprilike 170.000 kuna. Općina je osigurala 130.000 kuna u suradnji s LAG-om Podravina koji se uspješno prijavio na natječaj za financiranje iz EU fondova za realizaciju sličnih projekata u više općina u našoj županiji. Očekivani kraj radova je za 10-ak dana, a uz novu asfaltnu površinu ispred mrtvačnice postavljanjem nove ograde groblje u Koprivničkim Bregima dobiti će ljepši vizualni izgled i veću funkcionalnost za mještane koji ga posjećuju – objasnio je Hudić.

Kazao je da se nastavlja s realizacijom projekata, ali i planovima za sljedeću godinu kako bi i dalje uspješno provodili strategiju ravnomjernog razvoja svih naselja općine.

– U ovoj godini koja će ostati upamćena po krizi s koronavirusom i negativnim utjecajem na gospodarska kretanja, u našoj općini se puno investiralo zahvaljujući kvalitetnom planiranju i racionalnom korištenju naših proračunskih sredstava, ali i pravovremenoj pripremi velikih kapitalnih projekata u čijoj realizaciji su nam financijski uvelike pomogli partneri kao što su Hrvatske ceste i Hrvatske vode. Bez pripremljenih projekata i ishođenih građevinskih dozvola ne bismo ni mogli osigurati njihovu financijsku pomoć i zato smo počeli pripremati nove projekte kao što su npr. nastavak izgradnje pješačko – biciklističkih staza u Koprivničkim Bregima i Glogovcu, projekt Putevima podravskih rudara u Glogovcu, za koje vjerujemo da će na raznim natječajima biti prepoznati kao i naši projekti u prošlosti i da ćemo uz naša proračunska sredstva osigurati financijsku pomoć za njihovu skoru uspješnu realizaciju – objasnio je načelnik.