Foto: Općina Koprivnički Bregi
Općina Koprivnički Bregi prijavila je projekt ‘Putevima podravskih rudara’ ukupne vrijednosti 743.530,00 kuna na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. ‘Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava’ – provedba tipa operacije 8.5.2. ‘Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture’ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Projektnim ulaganjem planira se uređenje pješačke staze od izvora u Glogovcu do starih rudarskih objekta u šumi, sanacija rudarskog okna, postavljanje objekata za javnu upotrebu (drvenih podesta i drvenih mostova) te urbane opreme (putokaza, info pulteva, klupa, koševa i slično).

Sve navedeno je namijenjeno za društvenu uporabu s ciljem podizanja razine svijesti o očuvanju šumskih i vodenih ekosustava. Ovim projektom naglašava se potencijal šuma i šumskog područja te njegova važnost za buduće generacije.

Foto: Općina Koprivnički Bregi

Opći cilj projekta “Putevima podravskih rudara” je poticanje razvoja šumskog područja podizanjem svijesti stanovništva o prirodno-kulturnoj baštini rudarskog naselja Glogovac, dok je specifični cilj projekta educiranje i informiranje lokalnog stanovništva i posjetitelja o šumi, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okolišu.

Općina ovim putem zahvaljuje PORA Razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije na pružanju stručne pomoći u pripremi projekta za natječaj.

Foto: Općina Koprivnički Bregi