Nedjelja, 14. kolovoza 2022.
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan
Drava.info slavi 7. rođendan

Podravsko-prigorski vatrogasci upućeni u četvrtu smjenu dislokacija na Brijune i Lastovo

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine otputovali na dislokacije na Brijune i Lastovo po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića.

To je četvrta smjena dislokacije na Brijunima. Tamo su upućena četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok su za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga osigurana četiri pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava Starigrad, Štaglinec i Torčec.

Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu koprivničke postrojbe opremljena visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode, dok je na Malom Brijunu vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Na otok Lastovo također su otišla četiri vatrogasca, i to iz javnih vatrogasnih postrojbi Križevci i Đurđevac te jedan pripadnik DVD-a Kloštar Podravski.

Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP-a Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.