Snimio Marko Posavec.
Gradu Koprivnici i ove godine odobrena su financijska sredstva za nastavak obnove Sinagoge – kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc. Riječ je o sredstvima Ministarstva kulture u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

U sklopu projekta Grad je pokrenuo postupak nabave za građevinsku sanaciju Sinagoge. Planirani radovi uključuju sanaciju stropne i zidne obloge glavnog prostora za okupljanje.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 267.205 kuna. Ministarstvo kulture osiguralo je 100.000 kuna, a preostali iznos potreban za radove i uslugu stručnog nadzora će osigurati Grad Koprivnica. Planirani početak radova je kraj rujna, a rok za dovršetak je kraj studenog 2020. godine.

U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za obnovu elektroinstalacija i to glavnog projekta i troškovnika, a prije izvedbe unutarnje vapnene žbuke zidova izvest će se podžbukne elektroinstalacije te sva potrebna priprema za nova rasvjetna tijela.

(Grad Koprivnica)