Izvor: kckzz.hr
Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, na dislokacijama na otočju Brijuni i na otoku Lastovo.

Danas će se izvršiti treća smjena dislokacije na otoku Lastovo kamo će se uputiti četiri djelatnika javnih vatrogasnih postrojbi Đurđevac i Križevci te jedan pripadnik DVD-a Srednji Dubovec. Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila te krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.

Na otočje Brijuni u sklopu dislokacije druge smjene uputit će se četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga biti osigurana četiri pripadnika DVD-a Jagnjedovec, Reka i Željezničar. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP Koprivnica opremljena visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode dok je na Malom Brijunu vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

(kckzz.hr)