Dr. Marija Zember, istaknuta koprivnička liječnica, preminula je danas u 92. godini života.

Dr. Zember rođena je 28. rujna 1928. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1959. godine, a postdiplomski studij završila je 1964. godine u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Bila je dugogodišnja djelatnica i rukovoditeljica dispanzera tadašnjeg Medicinskog centra “Dr. Tomislav Bardek” u Koprivnici.