Snimio Marko Posavec.
Koprivnički gradski vijećnici sastaju se danas na 25. sjednici aktualnog saziva. Na dnevnom redu je 17 točaka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Pal kao najvažnije, odnosno najzanimljivije točke izdvojio je izmjene i dopune gradskog proračuna za ovu godinu, izmjenu odluke o osnivanju Komunalca te dugoročno zaduživanje Grada Koprivnice.

Što se tiče proračuna, Pal je napomenuo da je on planski dokument koji je podložan promjenama:

OGLAS
Naša, podravska lista za županiju: nositelj liste Ivan Pal. HSS i nestranački kandidati

– Jedno je bilo planiranje proračuna prošle godine tamo negdje u prosincu, a drugo je srpanj ove godine, s obzirom na kompletnu situaciju koju imamo u gospodarstvu. S proračunom ćemo ići 18 milijuna kuna dolje jer već sada vidimo da će neke stvari u prihodovnoj strani padati, a isto tako i na rashodovnoj strani neki projekti se možda neće moći realizirati kao što smo planirali. Primjerice, uređenje trga koje smo planirali i još neke druge stvari. Vidimo i da se neki ugovori, i to na državnoj razini, nisu potpisali iako su bili očekivani. Sve je to malo stajalo zbog ovih parlamentarnih izbora, nadamo se da će to ići dalje. A onda ćemo, ako će biti potrebno, najesen ići u rebalans proračuna. Mislim da to ništa nije dramatično. Naš konsolidirani proračun trebao bi biti tamo negdje oko 240 milijuna kuna – rekao je Pal.

Kada je riječ o kreditnom zaduženju Grada, Pal napominje da se radi o nešto manjem dugoročnom zaduživanju od otprilike tri milijuna kuna i to zbog velikih projekata koji se provode na području grada.

– Riječ je o novcu koji je namijenjen velikim projektima koji nam se odvijaju u Koprivnici, a prvenstveno su financirani iz europskih fondova. Radi se u vrtiću u Starigradu i o energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole “Antun Nemčić Gostovinski”. Dakle, to je onaj dio novca koji Grad mora dati kao svoj udio. To je manji dio od onoga koliko cijela ta dva projekta koštaju. I to ćemo riješiti kroz dugoročno zaduživanje jer smo u takvoj situaciji da si Grad to može priuštiti – objasnio je Pal.

Kao još jednu zanimljivu točku dnevnog reda, Pal je istaknuo i izmjenu odluke o osnivanju Komunalca. Kako kaže, riječ je o usklađivanju sa zakonskim osnovama koje su stupile na snagu.

Komunalac više ne može biti vlasnik Koprivničkih voda. Poduzeća koja se bave distribucijom moraju biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Prema tome, Grad će s još nekim jedinicama lokalne samouprave postati vlasnik tog dijela, a Komunalac će onda ostati bez vlasničkog udjela u Koprivničkim vodama jer tako nalaže zakon – napomenuo je Pal.

Dodajmo i da će se zbog epidemiološke situacije sjednica održati u koprivničkom Domu mladih uz obavezno nošenje zaštitnih maski te poštivanja fizičke distance.