koprivnica.hr
Radovi na izgradnji spojne prometnice od Peteranske ceste prema Kampusu počinju u srijedu, 3. lipnja.

Riječ je o prometnici koja će povezati postojeću prometnicu unutar Kampusa, onu koja vodi prema Inkubatoru kreativnih industrija, i kružni tok prometa na Peteranskoj cesti. Tako će se urediti dio koji do sada nije bio asfaltiran, a Kampus će biti povezan s mrežom državnih i gradskih prometnica. Uz samu prometnicu, izgradit će se i pješačka staza te javna rasvjeta, kao i kabelska kanalizacija do kraja postojeće prometnice u Kampusu.

Vrijednost radova je 595.000 kuna s PDV-om. Investitor je Grad Koprivnica, a izvođač Koming. Predviđeno trajanje radova je 100 radnih dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

Za vrijeme radova na snazi će biti privremena regulacija prometa. Budući da će se radovi izvoditi unutar Kampusa, ne očekuju se prekidi u prometu na Peteranskoj cesti. Korisnicima objekata unutar Kampusa, ako nije nužno da dođu vozilom do samih objekata, preporučuje se da koriste obližnja parkirališta. Dostava i hitne službe moći će koristiti obilazne pravce do objekata.