Snimio Krešo Puklavec
Koprivnički Savez udruga FUNK postao je član novoosnovane nacionalne Mreže društvenokulturnih centara (DKC-HR).

Iz FUNK-a, koji je jedan od osam osnivača, poručuju da je Mreža osnovana na inicijativu saveza udruga, platformi i udruga koji zagovaraju uspostavu institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, su-upravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj po načelu sudioničkog upravljanja i razvijaju modele civilno-javnih partnerstava u kulturi.

Objašnjavaju da se osnivanje formalne nacionalne mreže nastavlja na višegodišnje procese razvoja društveno-kulturnih centara u 10-ak gradova diljem zemlje i polazi iz potrebe za njihovim jačanjem, zajedničkim nastupanjem prema poboljšanju zakonodavnog okvira te povećanjem vidljivosti modela civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u javnosti.

Napominju da će Mreža zagovarati javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu. Osim toga, predstavljat će postojeće centre prema donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama te im pružati podršku kroz prijenos znanja i iskustava.