Nacrt budućeg dječjeg igrališta
Prekodravsko naselje Ždala na području Općine Gola uskoro će dobiti dugoočekivano dječje igralište. Dovršen je postupak odabira izvođača radova i novo igralište trebalo bi biti izgrađeno do kraja lipnja.

U sklopu radova na novom igralištu uredit će se podloga, postaviti travni rubnjaci te izraditi tipska panelna ograda visoka 1,2 metra. Igralište će se opremiti opružnim njihalicama u obliku bicikla, autića i trokuta, ljuljačkama, penjalicom s mrežom, igralom s kosom penjalicom, toboganom i ljuljačkom te okretnom klupom, sve prikladno za djecu od 2 do 12 godina.

Postavit će se i dvije obične klupe na kojima će moći sjediti roditelji za vrijeme dok su im djeca na igralištu, a održavat će se i redovni pregledi i kontrole.

– Izgradnjom dječjeg igrališta direktno će se doprinijeti poboljšanju kvalitete provođenja slobodnog vremena u naselju Ždala te zdravom životu u prirodi – poručuju iz Općine Gola.

Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda putem aplikacije Agronet na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za izvođača radova izabrano je poduzeće DINAMIK d.o.o. iz Novog Virja kao najpovoljniji ponuditelj.

Sredstva u ukupnom iznosu od 162.368,75 kuna osigurana su za projekte financirane iz tipa operacije 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. “Provedba operacije unutar CLLD strategije” u iznosu od 138.993,75 kuna. Preostali iznos od 23.375 kuna bit će financiran iz proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

Novo dječje igralište u Ždali trebalo bi biti dovršeno do kraja lipnja.