Općina Kloštar Podravski
Izvor: Općina Kloštar Podravski
Općina Kloštar Podravski donijela je niz mjera kojima će pomoći poduzetnicima i mještanima s područja Općine u uvjetima krize izazvane pandemijom koronavirusa i bolesti COVID-19.

U sklopu paketa gospodarskih mjera, poduzetnici kojima je obustavljen rad bit će oslobođeni od plaćanja obaveza prema Općini Kloštar Podravski. Tako neće morati plaćati komunalnu naknadu, zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine ni naknadu za korištenje javnih površina za ugostiteljske terase, i to za razdoblje od 1. travnja sve do opoziva protuepidemijskih mjera.

Poduzetnici koji su rad u uvjetima pandemije ipak nastavili od Općine mogu zatražiti odgodu od plaćanja komunalne naknade i zakup općinskih poslovnih prostora, sve do ukidanja protuepidemijskih mjera. Rok za plaćanje bit će do kraja godine i za odgođene mjesece neće se obračunavati zakonske zatezne kamate.

Uz to, trgovačko društvo DRAFT d.o.o. iz Pitomače tijekom cijele godine bez naknade će pružati usluge za poduzetnike vezano uz prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije koje donesu Vlada Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i Općina Kloštar Podravski.

Općina Kloštar Podravski objavila je i mjere potpore za mještane. Svi postupci prisilne naplate za sva potraživanja Općine Kloštar Podravski odgađaju se do 31. prosinca ove godine, a odgađa se i slanje opomena za nepodmirene obveze fizičkih i pravnih osoba. Roditelji i skrbnici oslobođeni su plaćanja participacije za smještaj djeteta u vrtić. Također, za vrijeme odgode neće se plaćati zakonske zatezne kamate.

Kako se prijaviti

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Kloštar Podravski putem e-pošte od 24. travnja do 30. lipnja 2020. godine na adresu procelnik.natasa@klostarpodravski.hr s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima i mještanima Općine Kloštar Podravski zbog epidemije COVID-19”.

Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama Općine Kloštar Podravski.