Piškornica / Marijan Blažok
Odlagalište otpada Piškornica. U krugu: Marijan Blažok. Snimio Marko Posavec.
Državni inspektorat potvrdio je transparentnost i zakonitost poslovanja Piškornice – sanacijskog odlagališta, priopćili su iz tvrtke.

U ožujku ove godine, zbog interesa lokalne javnosti, zatražili su izvanredni nadzor Državnog inspektorata, koji uključuje i geodetske snimke, s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja odloženog otpada na sve četiri plohe.

Državni inspektorat na teren je izašao 5. i 15. svibnja, a inspekcijski nadzor obuhvatio je uvid u dokumentaciju koja uključuje geodetski elaborat, izračun količine postojećeg stanja količina navezenog otpada na sve četiri plohe, te posebno ukupno odloženi otpad na četvrtoj plohi. Uz to, obavljeno je geodetsko snimanje sve četiri plohe.

– Nalaz Državnog inspektorata još jednom je potvrdio transparentnost i zakonitost poslovanja Piškornica-sanacijskog odlagališta u mandatu ove uprave, na što smo ponosni. Nastavljamo s aktivnostima koje će našim osnivačima omogućiti uspješnu realizaciju projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica – istaknuo je direktor društva Marijan Blažok.

Dodatno je objasnio da je kapacitet odlagališta definiran projektnim dozvolama u prostornim metrima, no zbog prilagodbe praksi Europske unije koja predviđa i iskazivanje kapaciteta u tonama, uvedeno je korištenje koeficijenta zbijenosti koji je promjenjiv kroz cijeli tijek rada odlagališta i koristi se samo za izračun projekcije angažiranog ili preostalog kapaciteta odlagališta.

– Usporedba nalaza Državnog inspektorata i izračuna projektanta odlagališta pokazuje kako se odlaganje i sabijanje obavljaju u skladu s pravilima struke te su u skladu s očekivanim vrijednostima, odnosno da količine odložene na Piškornici nisu veće od navedenih u izvješćima – objašnjavaju.

Napominju kako zbog dvojbi koje su se pojavile u javnosti, posebno naglašavaju kako parametri koeficijenta zbijenosti nisu propisani ni jednim aktom kojim se utvrđuju uvjeti i pravila gospodarenja otpadom u RH, pa tako ni u dozvolama odlagališta Piškornica.

– Rasponi postignute zbijenosti variraju od minimalnog do maksimalnog, ovisno o brojnim parametrima, a Piškornica-sanacijsko odlagalište i u tome postupa u cijelosti sukladno pravilima struke – zaključuju.

Nalaz je javno dostupan na službenim internetskim stranicama Piškornica – sanacijskog odlagališta.